Menu

Kobi Nedir ?


kobi-nedir

Kobi kelimesi; hem orta büyüklükteki hem de küçük büyüklükteki işletmeler için ortak kullanılan kelimedir. Bu tip küçük ölçekli diyebileceğimiz işletmeler, günlük hayatımızda vazgeçilmez statüde olan işletmelerdir ve ekonominin temelini oluşturmaktadırlar. Bu temel sayesinde ekonomik kalkınmanın kobiler sayesinde büyümesi ya da küçülmesi mümkün olurken, resmi kaynaklardaki açılımı şu şekilde yapılmaktadır; “250 kişiden daha az sayıdaki yıllık çalışana sahip olan ve yine yıllık olarak satış bilançosu rakamları 40 milyon Türk Lirasını geçmeyen işletmeler kobi statüsündedir”. Bu tanım, 4 Kasım 2012 tarihinde, küçük ya da orta büyüklükteki işletmelerin tanımını ve niteliklerini belirleyen yönetmelik gereği tekrardan revize edilmiş ve son hali ” 250 kişiden daha az sayıda yıllık çalışana sahip olan ve yine yıllık olarak satış bilançosundan ve mali bilançosundan herhangi birinin miktarı 40 milyon Türk Lirasını geçmeyen, yönetmelikte küçük işletme, mikro işletme ve orta büyüklükte olan bir işletme olarak sınıflandırılabilecek ekonomik birikimleridir.” şekline dönüştürülmüştür. Kendi imkanları çerçevesinde mal ve hizmet üreten kobiler, piyasa şartlarında herhangi bir dalgalanmadan ya da ekonomik buhranlardan en az zararla kurtulabilen işletmelerdir. Özellikle büyük ekonomik kriz dönemlerinde kobiler bu durumun etkilerini çok az hissetmektedirler.

Kobilerin özellikleri nelerdir?

Bölgeler arasında kalkınma dengesini sağlarlar.

Kendi imkanları dahilinde düşük yatırım maliyetleriyle birlikte bir istihdam alanı yaratırlar.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik durumunu ortadan kaldırırlar.

Sosyal sistemde ve politik sistemde ana unsurlardan birini oluşturmaktadırlar.

Hem az yatırım yapıp hem çok üretim sağlarlar.

Taleplerin değişiklik göstermesi durumunda çok çabuk uyum sağlayabilirler.

Teknoloji çağına son derece uyum sağlayıp teknolojik gelişmelere hemen ayak uydurabilirler.

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.