Menu

Kitap Nedir ?


kitap-nedir

Kitap nedir?

Bir kenarından birleştirilip dış kısmına da kapak takılıp ciltlenmiş, parşömenden ya da kağıttan üretilmiş baskıdan oluşan sayfaların toplamına kitap denmektedir. Herhangi bir yapıta kitap denmesi ya da bu yapıttan alınan bir bölümün kitap haline dönüştürülmesi de mümkündür. Kitaplar her türlü konu hakkında yazılıp oluşturulabilirler. Teknoloji çağında artık yazılı şekilde üretilen kitapların yanında bir de internetten okunabilen “e-kitap” isimli elektronik kitaplar da gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kitaplarla ilgili bir alan olan kütüphanecilik alanında, kitaplar “monograf” olarak da adlandırılır. Bu sayede bülten, dergi ya da gazete gibi belirli sürelerde çıkartılmış yayınlar kitaplardan ayrı kategorize edilebilmektedir. Geçmiş dönemlerde özellikle ilk çağlarda kitapların yapısında kağıt yerine palmiye yaprağı ya da kil tablet tarzı malzemeler kullanılmıştır. Ancak hiç bir malzeme bugünkü kağıt yapısından oluşan kitaplar kadar dayanıklı olamamıştır. Kitapların yazılma amacı insanların kendi hislerini, fikirlerini, bir konu hakkındaki temel bilgileri, kendisi dışındaki çevreye bildirmek ve gelecek dönemlere bu yazılanları aktarabilmektedir. Türkçe lügatında kitap kelimesi “yazı yazmak” manasına da gelmektedir. İlk çağlardan itibaren, hem teknolojinin hem de keşiflerin değişmesiyle birlikte çağdaşlaştıkça bu çağdaşlaşmanın etkileri kitaplarda da görülmüş; kitaplar hem ham madde hem de şekil olarak değişebilmişlerdir. Matbaanın bulunduğu sürece kadar yazılan kitaplar sadece okuma yazmayı bilen elit zümreye hitaben yazılırken, matbaanın keşfinden sonra her kategoriden insanın günlük yaşamında okuyabileceği hale getirilmiştir. Daha sonra insanlar arasında okuma yazma oranı yükseldikçe paralel olarak kitaplara olan ihtiyaç da aynı doğrultuda artmıştır. Ve bu gelişmeler neticesinde kitapçılık sanayisi oluşturulmuş ve her geçen gün daha da geliştirilmiştir.

Çoğu dönem kitaplarla ilgili yeni gelişmeler yaşandığından dolayı 21. yüzyılda da kitaplarla alakalı revaçta olan konu “konuşan gazeteler ve kitaplar”dır. Kitap konusunda yapılan araştırmalar doğrultusunda yapılan kazılardan edinilen bilgilere göre, her dönemdeki kitaplar dönemin şart ve koşullarına yönelik olarak üretildiği için çoğunlukla değişiklik gösterebilmektedir. Kağıdın bulunmasından önce oluşturulan yazılar taşlara, kil tabletlere ya da tahtaların üzerine yazılmıştır. Dönem ilerledikçe Hititler, Sümerler ve Asurlular yazılarını kil tabletler üzerine yazmaya devam etmişlerdir. Çinliler ipek kumaşını keşfettikten sonra yazıları ipek kumaşa yazmışlar, Nil nehri kenarında yaşayan kabileler ise en uzun süreli kullanılan “papirus” adını verdikleri yaprakları kullanmışlardır. Papirus madde olarak hem esnek, hem hafif hem de dayanıklıydı. Günümüzdeki kitap algısına sahip olan ilk eserler bulunup incelendiğinde bu kitapların M.Ö. 2700 tarihine ait olduğu saptanmıştır. Bu eserlerin içeriği eski Mısırlılar tarafından oluşturulmuş olup yazılar hep dualar ve adaklar üzerine yazılmış olduğundan “Ölüler Kitabı” olarak isimlendirilmiştir. Bu dönemlerdeki kitaplar kalın tomarlar halinde ağaç bir silindire sarılıp papirüslere yalnızca bir yüzüne olmak kaydıyla yazılmıştır. Zaman geçtikçe papirus Roma’ya, Mısır’a ve Yunanistan’a da yayılmış ancak papirus yaygınlık gösterdikçe pahalılaşmaya başlayan bir malzeme olması, çabuk deforme olması gibi sebepler papirusun yerine yeni bir malzdeme bulunması ihtiyacını doğurmuştur ve böylelikle parşömen ortaya çıkartılmıştır. Parşömenin en büyük özelliği katlanabilmesi ve dikilerek kitap gibi bir araya getirilebilmesiydi. Dışına bir cilt dikilerek çok rahat bir şekilde saklanabilmesi de mümkündü. Kitabın bugünkü şekline sokulması o günlerden ayarlanmış ve eserler parşömen kağıdında dikdörtgen olarak arkalı önlü yazılarak oluşturulmaya başlanmıştır.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.