Menu

Kerbela Nedir ? Kimler Zamanında Yaşandı ?


Emevi Devletinin kurucusu Muaviye’nin oğlu I. Yezid’in halifeliğini ilan etmesi üzerine,Küfe şehri halkı buna karşı gelmiş ve Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’i halife yapmak üzere Kufe’ye çağırmışlardı.

Yezid’in halifeliğine karşı çıkan Hüseyin, akraba ve adamlarıyla birlikte Kufe’ye gitmek için Medine’den hareket etti. Yezid,Kufe ve Basra valisi Ubeydullah’ı,Hüseyin’le onu izleyenleri cezalandırmakla görevlendirdi. Ubeydullah da, Irak’a doğru ilerleyen Hüseyin’le beraberindekilerin üzerine Rey valisi atadığı Ömer bin Sad’ı gönderdi.

Güçlerin denk olmadığını kestiren Hüseyin, beraberindekilere Medine’ye dönmeyi önerdi. Fakat onu izleyenler kararlıydılar.Dönmektense ölmeyi seçtiklerini, bildirdiler. Gene de ayrılanlar oldu ve Hüseyin yanında kalanlarla yola devam etti. Fırat kıyısında, Ninova yöresindeki Kerbela’ya ulaştılar.

Hüseyin ve beraberindekiler, burada Ömer bin Sa’d’in 4000 kişilik ordusuyla karşılaştılar. Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin, Ömer bin Sa’d’a Kafeliler’in çağırışı üzerine geldiğini açıkladı. Ancak Köfeliler istemezse geri dönecekti. Ömer, Hüseyin’in açıklamasını Ubeydullah’a bildirdi. Ondan akıl danıştı.

Yezid’in yakın adamı Ubeydullah kararlıydı. Ömer’e, Hüseyin ve beraberindekilerin susuz kalmaları için ne yapmak gerekiyorsa yapılmasını buyurdu. Böylelikle, Hüseyin’in kayıtsız şartsız teslim olmasını sağlamak amacındaydı. Ubeydullah’ın buyruğu,Ömer bin Sa’d’a 9 Muharrem günü ulaşmıştı.

Ertesi gün, 10 Muharrem 780 tarihinde, Hüseyin konakladıkları çadırların arasına çukurlar kazdırdı. Beraberindekileri savaş düzenine soktu. Kadınlar ve çocuklarla helalleşti. Sonra atına binip Ömer bin Sa’d’in saflarına doğru ilerledi. İyi niyetli,içtenlikle dolu konuşması hiçbir etki yapmadı. Ömer bin Sa’d,Ubeydullah’tan korkuyordu. Böylece, teke tek çarpışma başladı.Teke tek çarpışmada Ömer’in adamları çok kayıp verdiler. Durumu gören Ömer Bin Sa’d toplu saldırı emrini verdi. Sayıca azlık olan Hüseyin tarafı yiğitçe dayandıysa da, çok geçmeden birkaç kişi kaldı. En sonunda 33 mızrak ve 34 kılıç yarası alan Hüseyin de şehit düşmüştü.

Hüseyin’in tarafında 72,Ömer’in ordusundan 88 kişi ölmüştü. Ömer bin Sa’d’ın adamları çadırlara saldırdılar. Yağmaya giriştiler. Kadınları tutsak aldılar.

Olay büyük tepkiler yarattı. Asıl kışkırtıcı Yezid,bu olaydan sonra muhaliflerine karşı çok sert davrandı. Medine’yi üç gün yağma ettirdi. Mekke’yi kuşattı ve mancınıkla taş yağdırdı. Bütün bunlardan dolayı İslam tarihinde çok kötü bir ün kazanmış oldu. O tarihten beri,şiiler 10 Muharrem günü Hüseyin’in yasını tutar, zamanla silinmeyen acılarını açığa vururlar.
Son 50 Yorum
  1. fatmam_2233@hotmail.com
  2. gözde
  3. misafir
  4. melek
  5. Keskin Hatice
  6. Yusuf Tanriverdi
  7. Babo Alin Babo
  8. Umut
    • umut

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.