Menu

Bilim ve teknik

Nano Teknoloji Nedir ?

Nano teknolojinin anlamı nedir? Nano kelimesinin Yunanca dilinden geldiğini ve dilimizde tekniksel bir kavram olarak kullanılabildiği anlamını görmüş oluruz. Yunancada “Nannos” kelimesinden ayrıştırılmış nano kelimesinin anlamı “cüce” demektir. Günümüzde herhangi bir teknik birimde milyarda birlik bir ifadeyi açıklayabilmek adına kullanılmaktadır. Örneğin; metrelik ölçümün milyarda bini bir nanometredir. Nano teknoloji ve nano bilim ifadeleri, 1-100 baremi

Bitki Bilimi Nedir ?

Bitki bilimi anlamı nedir? En net şekilde açıklanabilecek tabirle bitkileri inceleyen bilim dalıdır. Bitki biliminin halk arasında en yaygın olarak kullanılan ismi ”botanik”tir. Dilimize Yunancadan Botanikos (ot / çayır) kelimesinden türetilmiştir. Eski tarihlerde botanikten ziyade Arapçadan uyarlanmış ”İlm-i Nebatat” ya da direk ”Nebatat” kelimeleri bitki biliminden bahsedilirken kullanılmıştır. Biyolojik olarak bitkiler üzerinde araştırmalar ve denemeler yapılan

Epifiz Nedir ?

Epifizin anlamı İnsan beyninin arka tarafında yer alan epifiz bezi, ”üçüncü göz” olarak da adlandırılmaktadır. Bu epifiz bezinin İngilizce karşılığı ”pineal gland” ‘tir ve yapı olarak çam kozalağına benzer. İngilizce olarak pineal denmesinin sebebi de İngilizcede çam kozalağının ismi pine cone’dur. Epifiz ne işe yarar? Geçmiş dönemlerde vücutta hiç bir işe yaramadığı iddia edilen epifiz

Destilasyon Nedir ?

Destilasyon nedir? Nasıl yapılır? Bilim dünyasında ”damıtma” olarak da anılan destilasyon, var olan karışımın buhar fazı ya da sıvı faz olarak ayrılması işlemidir. Destilasyon için ayrıştırılacak maddelerin kaynama noktaları baz alınır. Ona göre bir ısıtma işlemi uygulanır. Destilasyon işlemi organik bileşiklerin ayrıştırılması ve daha saf hale getirilmesi için de öncelikli olarak kullanılır. Kendi kaynama sıcaklığına

Taksonomi Nedir ?

Taksonominin anlamı Dünya üzerindeki tüm canlıların sınıflandırılma işlemine ”taksonomi” adı veriyoruz. Taksonomi, kelime kökeni olarak Yunanca’daki ”taksis” ve ”nomos” (birleşimleri düzen yasası demektir) kelimelerinden türetilmiştir. Taksonominin tarihçesi İlkçağlardan günümüze kadar insanoğlu, keşfettiği bütün canlı türlerini bilgileri doğrultusunda gruplandırmaya çalışmıştır. Sınıflandırma teorisini genel olarak ortaya çıkartan isim ise Aristoteles’tir. Milattan önceki dönemlerde sayısı 500’e yakın olan hayvanları

Oşinografi Nedir ?

Oşinografi ne demektir? Oşinografi; yani bilinen diğer adlarıyla ”oceanography”, ”oseonografya” ya da ”okyanus bilimi”, okyanusları  ve denizleri tüm özellikleriyle birlikte inceleyen bilim dalıdır. Okyanuslarda oluşan kimyasal ve fiziksel oluşumlar hakkında bilgi edinme, gelişimlerini takip etme ve denizlerdeki suların kullanımı, geliştirilmesi ve denizlerdeki hayatın korunması hakkında çalışmalar yapan oşinografi bilimi çok eski zamanlardan itibaren insanlığın okyanus ve

Astral seyahat nedir, nasıl yapılır, tehlikesi var mı

Son dönemde gündemi meşgul eden ve henüz gerçekliği kanıtlanmamış bir konu olan astral seyahat, ruhun bedeni terk ederek farklı bir boyuta yani beşinci boyuta geçmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bu sırada kişinin bilinci açıktır ve bedenden ayrılan ruh bilinçte izlerini taşır. Hakkında pek çok araştırma yapılan ve bir çok örneklerle de desteklenen astral seyahat, uyku esnasında

Gezegenler ve özellikleri

Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin özellikleri, güneşe olan yakınlıklarına göre sıralanmıştır. Güneşe en yakın gezegen Merkür’dür. Sırasıyla Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs ve Neptün’dür. Gezegenimiz hariç diğer gezegenler ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

Kuvvetin tanımı, kütlesi olan bir cisme hareket kabiliyeti kazandıran, duruyorsa hareket ettiren, hareket halindeyse durduran, yönünün değişmesine neden olan ya da şeklinin değişmesi ile kendisini gösteren etki olarak yapılmaktadır. Yönü, büyüklüğü ve doğrultusu olan bu etki vektörel bir niceliktir.