Menu

Genel konular

Kolay Ezberleme Yöntemleri Nelerdir ?

Kolay ezberleme denilince hepimizin aklına öğrencilik yıllarında özellikle sınav zamanı kolay ezberleme yapabilmek için gösterdiğimiz o ulvi çabalar gelmektedir. Geçmişten bugüne beynin algılama konusundaki ve hafızada tutma yetisindeki yetenekleri hakkında pek çok araştırma yapılmış ve ezberleme durumu üzerine temel belli başlı noktalara değinilmiştir. Ezberleme durumu, kelime anlamıyla herhangi bir metnin sürekli olarak tekrarlandıktan bir müddet sonra hafızaya kaydedilmesi

Berlin Duvarı Tarihçesi

13 Ağustos 1961 tarihinde, o dönemlerde süregelen soğuk savaşın en büyük izlerinden biri olarak Doğu Almanyayı ve  Batı Almanyayı birbirinden ayıran Berlin duvarı inşa edilmiştir. Bu duvarın inşa edilmesine dair onay kararı Doğu Almanya Meclisi komitesinden çıkmıştır. Ortaya çıkartılma fikri aslen “Doğu Almanyada sosyalist kesimde yaşayan vatandaşların Batı Almanyadaki komünist rejime gidebilmesini engellemek olmuştur. Toplam 46

Balon Balığı Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

Halk arasında “dikenli şişen balık” olarak bilinen türün aslen balon balığı olduğunu söylemek mümkündür. Balık türleri genel olarak değerlendirildiğinde, içlerinde şekil olarak en ilginçlerinden birinin balon balığı olduğunu söylemek mümkündür. Bu isimleri dışında bir de “kurbağa balığı” ve “kirpi balığı” olarak bilinen bu türün vücudunun yapısının balona benzemesinden ötürü bu ismi aldığı aşikardır. Bilim dünyasındaki

Cebelitarık Boğazı Nerededir ?

Cebelitarık boğazı, Akdeniz bölgesini Atlas okyanusuna bağlayan bir boğaz olarak bilinmektedir. Bu boğazın toplam uzunluğu 60 kilometre, genişliği 44 kilometre ve derinliği de 426 kilometredir. Siyasi olarak da oldukça önemli bir boğaz olarak bilinen Cebelitarık, ilginç ve güzel ismini Tarık Bin Ziyad’dan almıştır. Bu boğaz konum olarak hem Afrika kıtalarını hem de Avrupa kıtalarını birbirinden

Vikingler Kimlerdir ?

“Norslar” olarak da bilinen Vikingler, İskandinavya kökenli tüccarlar ve korsanların olduğu bir kavimdir. Bu kavim, yaşadıkları dönemlerde yıllık süreç içerisinde uzun bir dönemlerini denizlerde geçirme imkanı bulmuştur ve aynı zamanda savaşçı özellikler de göstermişlerdir. Vikingler kimlerin ataları denildiğinde İskandinavya kökenli olduklarını ve buradan da Avrupa’nın pek çok bölgesine fetih düzenlediklerini söylemek de böylece mümkün olmaktadır. Vikingler özellikle

Suyun Hayatımızdaki Önemi

Her şeyden önce suyun bir varlık olarak insan metabolizmasının ve hayvan metabolizmasının yaşam kaynağı olarak kabul edilebilmektedir. Canlı yaşamlarının düzgün olarak ve sağlıklı olarak devam ettirilebilmesi için su, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Su maddesi üzerinde çok uzun yıllardır araştırmalar yapan biyologların, insan vücudunun yiyecek yemeden bir süre yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebileceğini ancak su içmeden, susuz bir

Baphomet Nedir ?

“Baphomet” ya da “Bafomet” olarak okunabilen bu kelimenin anlamı, on dördüncü yüzyıla dayanan bir inanışla ilgilidir. Bu inanışa göre o dönemlerde Katolik Kilisesi’nin aforoz edilmesini uygun gördüğü tapınakçıların, aforoz edilmesine neden olan taptıkları şeytani figür olduğu belirtilmektedir. Bu sözcüğün tam olarak hangi kökten ve nereden geldiği hala kesin olarak bilinememektedir. Günümüze kadar gelinen süreçler içerisinde

Gürgen Ağacı

Gürgen ağacının Huşgiller adı verilmiş olan familyadan “Carpinus” cinsi bir ağaç türü olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Gürgenlerin gövdesi girintili çıkıntılı bir yapıda olmakta, gövde rengi diğer ağaçlardan alışık olduğumuz gibi kahverengi değil bir değişik olarak grimsi açık renge sahip olmakta ve kabuk kabuk dökülebilmektedir. Gürgen ağacı özelliklerinden biri de bu gri kabuklu gövde şekli ayırıcı özellik

Teori Nedir ?

Kavramın bir olgu üzerinde açıklama yapma amacını güden ve kanıtlara dayandırılıp kendisine destek bulabilen açıklamaların bir çatı altında toplanması durumu olduğu gözlemlenmiştir. Bilim dünyasında ortaya atılan her bir teorinin ispatlanma gibi bir amacı bulunmamaktadır. Bunun nedeni ortaya çıkartılmış olan sağlam bir teorinin kendi gücü ortaya koyması ve etken olan kanıtlar tarafınan kabul görür noktada bulunmasıdır.