Menu

Eğitim

Hezarfen Ahmet Çelebi Kimdir ?

Hezarfen Ahmet Çelebi’nin hayatı Hezarfen Ahmet Çelebi, 1609 yılında Osmanlı topraklarında dünyaya gelmiştir. Kendisinden bahsedecek olursak; 17. yüzyılda yaşamış olan Müslüman bir Türk bilgini olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Kendisinin tarihteki en büyük yeri, kendi kendine geliştirmiş olduğu kanat yapısıyla ilk kez bu şekilde bir yerden bir yere uçabilen bir kişi olması şeklindedir. Osmanlı devletinde 1623 yılından

Sümela Manastırı Tarihçesi

Sümela manastırı Trabzon bölgesinde bulunan Maçka ilçesinin sınırlarında bulunan Altındere köyünde inşa edilmiştir. Sümela manastırı tarihi eserler konusunda tarihi dokusu ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu manastır, kurulduğu dönemden itibaren pek çok Ortodoks Hristiyanın aktif olarak kullandığı bir kilise haline gelmiştir. Bir dağın yüzeyine inşa edilmesiyle zaten yeterince ilginç olan Sümela

Alevilik Nedir ?

Dini inanç olarak Hazreti Ali’ye bağlı şekilde hayatını sürdürmekte olan insanların inanış ve mezhep biçimlerine verilen isim olduğu söylenebilir. Bu inanışın içerisinde Hazreti Ali’ye imamlık yetkisini doğrudan doğruya Allah’ın ve peygamberin verdiğine inanılması durumu ise Alevilikte “Şia-i Aleviyye” olarak adlandırılmaktadır. Türkiye sınırlarında Alevilik mezhebi, Sünnilik mezhebinden sonra en yaygın olarak görülen ikinci İslami kökenli inanıştır.

Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Bir ülkede ya da bir bölgede doğal yapılı olarak bulunmakta olan ve doğal yapıda yetiştirilebilen her türlü bitkinin ve ağacın oluşturmuş olduğu bütün, topluluk tümüyle bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Yetiştirilen her bir bitkinin kendine öz olarak yetişme özelliği yani dolayısıyla iklim özelliği bulunmaktadır. Buradan çıkartılacak sonuç, benzer iklim koşullarına ihtiyaç duyan bitkilerin ortak olarak o iklim

Sürrealizm Nedir ?

Sürrealizm hakkında genel bilgi “Gerçek üstücülük” olarak da anılan bu akımın ilk kez 1924 yılında Fransız asıllı şair Andre Breton tarafından ortaya çıkartılmış bir sanatsal akım olduğu söylenebilmektedir. Sürrealizmin kelime anlamı gerçek dışı, gerçek üstü gibi anlamlar olduğu için bu akımın temel amacı bireylerin bilinçaltını serbest bırakarak sınırsız düşünce ve duygularını serbest bir şekilde anlatabilmesini

Şeyh Şamil Kimdir ?

Kendisinin 25 yıl süresince aralıksız olarak Kafkasya ve Rusya arasında gerçekleşen savaşlarda Rus ordularını geri püskürtmede müthiş başarılar gösterebilen bir kahraman olarak anılabilmektedir. Kendisi, yaşadığı Kafkasya topraklarını ömrü yettikçe başka devletlerin esaretine girmekten kurtarmaya çalışmış, bunun için varını yoğunu ortaya koymuştur. Şamil, Türkiye’de “Kafkasya Kartalı” ismiyle de anılmaktadır. Küçük yaşlarından itibaren yaşıtlarından farklı olarak büyüyen

Hürrem Sultan Kimdir ? Nasıl Ölmüştür ?

Tam adının “Devletlu İsmetlu Hürrem Haseki Sultan Aliyyetü’ş-Şan Hazretleri” olduğunu söyleyerek konuya giriş yapılabilmektedir. Avrupa’da sıklıkla “Roxelana” veya “La Rossa” adıyla bilinen Hürrem Sultan, Nisabn 1502’de Rutenya’da dünyaya gelmiştir. Hayatını Osmanlı’nın 10. Padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın nikahlı eşi olarak bir sultan olarak geçiren Hürrem Sultan’ın hayatı boyunca çok ilginç deneyimler edindiği de bilinmektedir. Kendisinin

Şahmeran Efsanesi

Şahmeran hikayesinin içeriği Olayın özünde geçmiş yüzyıllarda yaşadığı iddia edilen mitolojik bir öğenin bir insanla yaşadığı bir hikaye olduğu söylenebilmektedir. Şahmeran anlamı da aslen Farsça’dan gelen bir kelime olduğu için, Farsça dilinde yılanların şahı anlamını ifade eden “Şah-ı Meran” kelimesinden türetilmiştir. Gerçek Şahmeran iddia edilene göre üst bedeni muazzam güzellikte olan, alt bedeni yılan formunda

Ashabı Kehf Hikayesi Nedir ?

Ashabı kehf ne demektir? Ashabı kehf, Yedi Uyuyanlar olarak da anılabilen; dünya üzerinde pek çok farklı kültüre ait izleri bulunan ve özünde inançları uğruna yaşadığı yerden ve çevre toplumdan vazgeçen kişilerin hikayesine dayandırılan bir öyküdür. Ashabı kehf hikayesi kısa olarak her versiyonunda bir grup gencin inançlarının peşinden giderek bir mağaraya sığınmasını ve orada çok uzun yıllar yaşayarak ilahi