Menu

Karl Marx kimdir hayatı sözleri


karl marx

Karl Marx kimdir hayatı sözleri

Komünizmin neredeyse kurucusu sayılana Karl Marx, 1818 yılında Almanya’da doğmuştur. Babası bir avukattır. Küçük yaşlarda aile Yahudilik dinini bırakıp, Protestan olmuştur. Bonn üniversitesinde hukuk eğitimi almaya başlayan Karl Marx bu dönemde felsefeye ilgi duymaya başlamıştır.

Karl Marx’ın hayatı

Berlin’de beş yıl kadar yaşadıktan sonra, Bonn’a yerleşmiş ve bir gazete çalışmaya başlamıştır. 1843 yılında Paris’e bir gazete çıkarmak için gitti. Hem arkadaşı hem de ortağı olacak olan Fredrick Engels’le tanıştı. Marx, Paris’te çıkardığı gazetede işçi toplumunu ve özgürlüğü ele aldı. Sert hatlı bir tarzı vardı bu nedenle Almanya’da bu tür yazılar yasaklanmıştı. 1845 yılında Fransız hükümeti tarafından devrimci kimliği nedeni ile ülkeden sınır dışı edildi. Brüksel’e yerleşen Marx, 1847 yılında Komünist manifestoyu hazırladı ve işçi sendikalarından olumlu yanıtlar alındı. Fransa’ya tekrar geri dönerek gazete çıkarmaya başladı. 1849 yılında Londra’ya geldi ve hayatının sonuna kadar burada kaldı. 1859 yılında Ekonomi Politikası Eleştirilerine Bir Katkı, 1867 yılında Bir Ekonomi Politikası Eleştirisi yayınlandı. Sermaye ve emek arasında ki ilişkiyi inceleyen kitapta işçiler sanayinin bir parçası olarak kabul edilir. Fazla mesai, kadın ve çocuk emek hakları ilk kez bu kitapta ele alınmıştır. Karl Marx, işçi hareketlerine hayatı boyunca katılmıştır. Uluslar arası İşçi Derneğinin kurucusudur. 1883 yılında Londra’da vefat etmiştir. Hayatı boyunca çok zor şartlarda yaşamış ve fakir bir adam olmuştur.

Karl Marx’ın ünlü sözleri

Din kitlenin afyonudur.

Toplumun kalabalıkları ve onlar gibi düşünenler benim kitabımı okumasınlar; hem ben, ona hiç el sürmemelerini alışkanlıklarına uyarak eserimi yanlış anlamalarına yeğ tutarım.

Bir hortlak Avrupa’nın aklından hiç çıkmıyor; Komünizm hortlağı.

Filozoflar dünyayı farklı şekillerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.

Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.

Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.

Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.

Demokrasi, sosyalizme giden yoldur.

Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir.

Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.

Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.