Menu

Kan Plazması ve Serum Proteinleri


Kan Proteinleri Nedir ?

Kan ve en büyük kısmı su olan ve bu suyun içinde çözünmüş organik ve inorganik maddeleri suspansiyon halinde dağılmış kan hücreleri (eritrosit, lokosit, trombosit gibi)ni ihtiva eden bib sistemdir. Kan damardan alındıktan sonra bir süre bekletilirse pıhtılaşır ve kan serumu adı veri-len sarımtrak bir sıvı ayrılır. Kan pıhtısı suda çözünemeyen renksiz, ağ şeklindeki bir protein olan fibrin ile bu ağı tarafından tutulan kan hücrelerinden ibarettir. Fibrin, kan proteinlerinden biri olan fibrinojenin ağ teşkili ile bu fibrin ağı tarafından tutulan kan hücrelerinden ibarettir.

Fibrin, kan proteinlerinden biri olan fibrinojenin ağ teşkili ile pıtılaşyarak değişmesi sonunda meydana gelir. Damardan taze alınmış kanın pıhtılaşmasına bazı antikoagülanlar (pıhtılaşmayı önleyici maddeler) ilave edilirse engel olunabilir. Böyle bir kan santrifüj edilirse kan hücreleri çöker, üstteki sıvı kan plazmasıdır. Plazma ile serum arasındaki fark, plazmanın fibrinojen içermesidir. Kan plazmasının proteinleri fibrinojen, serum albumin ve serum globulinler, kan serumunun proteinleri serum albumin ve serum globülinlerdir.

Serum albumin:

Normal halde plazmada veya serumda % 3-4 g. albumin bulunur. Albuminler

elektroforezde göç hızlarına göre pre-albumin ve albumin olarak iki fraksiyona ayrılırlar.

Kanda çok az çöjzünen madllerle bileşerek bu maddeleri serumda çözünmüş halde tutar.

Osmotik basıncın düzenlenmesinde rolü vardır.

Serum globulin:

Plazma veya serumda % 2-3 g. kadardır. á ve â, ã globulin olarak üç

fraksiyon halinde bulunurlar.

ã globulinler immüno globulinlerdir. Globulinler de bazı maddeleri serumda çözünmüş halde tutarlar.

Fibrinojen:

Bileşik bir protein olan fibrinojen sınıfından olup % 4 kadar karbonhidrat ihtiva

eder. Kanın pıhtılaşmasında önemli rolü vardır.

Hemoglobin:

Oksijen taşınmasında rol oynar. Hemoglobin yapısındaki protein kısmı,

herbiri 17.000 molekül ağırlığında dört peptid zincirinden meydana gelmiştir
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.