Menu

Kalp Masajı Nasıl Yapılır ?


Bir hastanın kalp atışları durduktan sonra onu yaşatabilme şansları var mıdır?

Evet. Kalp atışları duran hastaların çoğunluğu ölecekse de; hiç zaman kay be temden kalp masajına girişilirse bunlardan birkaç tanesi kurtulabilir.

Kalp atışı durduğu tesbit edildikten ne kadar sonra kalp masajı yapılmalıdır?

Hemen yapılmalıdır. Saniyeler, en geç bir dakika içerisinde, aktif kalp masajı ve aynı zamanda ağızdan ağıza suni solunum yapılmasına başlanılmazsa, genellikle hastayı kurtarma imkanı kalmaz.

Kapalı kalp masajı nasıl yapılmalıdır?

1.  Hasta sert bir yere sırt üstü yatırılmalıdır. Eğer kalbi durduğu zaman hasta yatakta yatmaktaysa yere indirilmelidir.

2.  İlk yardımcı diz çökmeli ve hastanın üstüne ata biner gibi oturmalıdır.

3.  Bundan sonra ilk yardımcı sağ elinin avucunun alt kısmını hastanın göğüs kemiği üzerine yerleştirmelidir.

4.  Sol eli, sağ elin üzerine yerleştirip göğüs kemiği üzerinde ritmik bir aşağı doğru itiş ve bırakış yapılmalıdır. Göğüs kemiği 2.5-5 santim arası aşağı doğru itilmeli ve sonra bırakılmalıdır.

5.  Bu itiş – bırakış baskı yöntemi en azından on ila onbeş dakika bir süre her bir veya iki saniyede bir, ya da kalp atışı ve nefes alma yeniden başlayıncaya kadar tekrar edilmelidir.

6.  Başka birisi bulunabilinirse kalp masaj edilirken o da ağızdan ağıza suni solunum yaptırmalıdır.

7.  Eğer bir yardımcı bulunamazsa, kalp masajını yapan sıra ile masaj ve ağızdan ağıza sunni solunum yapmalıdır. Ağızdan ağıza suni solunum olmadan kalp masajının hiçbir yararı olamaz.

Kalp masajının gerekli olduğu nasıl anlaşılır?

Aşağı yukarı bütün olaylarda kalp atışı durunca, nefes alma da durur, ilk yardımcı, hastanın nefes almadığını ve nabzının atmadığını görünce ve kulağını hastanın göğsüne dayayınca kalbin de atmadığını tesbit edilmelidir.
İlk yardımcılar kalp masajı yapabilirler mi?

Evet. Kapalı kalp masajının açık kalp masajı kadar tesirli olduğu görülmüştür ve bu masajı herkes yapabilecektir.
One Response
  1. zekeriya tümer

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.