Menu

Kalp hastalıkları belirtileri


kalp hastalıkları belirtileri

Vücudun en önemli organlarından olan kalp, gereksinim duyulan oksijen ve besin maddelerini sağlamaktadır. Bazı sebeplerden ötürü bunu yerine getiremediği zaman hem diğer organlarda hem de kendinde bozukluklar baş göstermektedir. Bu bozukluklar hastalık belirtilerini ve hastaların da şikayetlerini oluşturmaktadır.

Kalp hastalıklarının genel belirtileri olarak;

Yorgunluk ve halsizlik,

Çarpıntı ve nefes darlığı,

Ağrı, baş ve ense ağrıları,

Bayılma,

Bacaklarda ve karın bölgesinde şişme ( ödem ve asit ),

Öksürük, hıçkırık, yutma zorluğu ve hazımsızlık, ,

Morarma gibi belirtiler sıralanabilir.

Yorgunluk ve Halsizlik:

En çok depresyone ve anksiyete bağlı olarak görülür. Kansızlık, hipertiroidi ve diğer kronik hastalıklar, koroner arterlerde yaygın daralmaların olduğu hastalarda yaygın olarak görülen kalp kası iskemisi, kalp yetmezliği yaşayan hastalar için verilen idrar sökücü ilaçlar ve kalp yetmezliğinin artması yorgunluk ve halsizliğe sebep olabilir.

Çarpıntı ve Nefes Darlığı:

Kalp atışları normalden daha hızlı ve rahatsızlık vericiyse kalpte çarpıntı oluşmuş olabilir. Herhangi ciddi bir kalp rahatsızlığına bağlı olmaksızın da gelişebilen çarpıntı genelde sorun olmaz. Ancak bazı durumlarda hayatı tehdit edici bir düzeye çıkabilir. Bazen basit erken atımlar göğüs kafesinde gümleme ve uçuşma hissi yaratabilir, bazen de kriz şeklinde olabilir. Kişi bazen zorla ve güçlükle nefes alıp vermeye başlayabilir. Bunun da birçok nedeni olabilir, ancak nefes darlığının ani artış göstermesi akciğerlerden daha çok kalp hastalığını düşündürmektedir. Kronik nefes darlığı genellikle kalp yetersizliği, kronik akciğer hastalığı ve fiziksel kondisyon eksikliğine bağlı gelişebilmektedir. Yatar durumdayken oluşan nefes darlığı genellikle sol kalp yetersizliği ya da mitral kapak hastalığı bulunanlarda görülmektedir. Gece uyku sırasında 2-3 saat sonra oluşan nefes darlığı, kalkıp oturarak düzenlenebilir. Bu tür nefes darlığı atakları hafif olabilir fakat hırıltılı solunum, öksürük ve panikle de görülebilmektedir. Bazı durumlarda akciğer ödemi de oluşabilmektedir. Efor sonrası ya da istirahat esnasında kuru ve gıcık şeklindeki öksürük, kalp yetersizliğine bağlı akciğer ödemi ile ilgili olabilmektedir. Nefes darlığı kalp hastalıklarındaki gibi çeşitli solunum sistemi hastalıklarında, kansızlıkta ve sinir sistemi hastalıklarında da görülebilmektedir.

kalp rahatsızlıkları belirtileri

Ağrı, baş ve ense ağrıları:

Kalp hastalıklarında en önemli ve en çok görülen belirtilerin başında ağrı gelir. Kalbi besleyen damarların daralması ya da tıkanması sonucu yeterli oksijeni almakta zorlanan kalp kası bu durumu ağrı ile göstermektedir. Göğüste hissedilen ağrı yorulunca ya da heyecan yapınca oluyor, dinlendikten sonra geçiyorsa koroner damarlar ile ilgili olma olasılığı oldukça yüksektir. Aort stenozu, ciddi hipertansiyon, hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati, aort yetersizliği, anemi ve hipoksi gibi etkenler iskemik kökenli ağrılara sebep olmaktadır. Aort ( ana damar ) yırtılması, kalp zarı iltihabı ve mitral kapak prolapsusu ise iskemik kökenli olmayan ağrılara sebebiyet verir.

Özofagus spazmı ve yırtılması, özofajial reflü ve peptik ulkus gastroentestinal kökenli ağrılara sebep olur. Depresyon, kardiyak psikoz, anksiyete ve psikojenik sebeplerden de ağrılar oluşmaktadır. Torak çıkış sendromu, kostokondrit, zona, servikal torasik omurda dejeneratif eklem hsatalığı, göğüs duvarı aprısı ve hassasiyeti gibi nörojenik, kas ve iskelet sistemine bağlı nedenler de ağrılara neden olmaktadır. Akciğer anfarktüsü beraberinde ya da beraberinde olmayan akciğer embolisi, pnömotoraks, akciğer zarını kapsayan zatürree de ağrılara neden olur. Koroner damarların daralması ya da tıkanması neticesinde ortaya çıkan ağrı, daha çok ağır yemek sonrası ya da sinirli, heyecanlı veya üzüntülü bir durumda, yorucu bir yürüyüş veya iş sonucu olur.

Anginal ağrı daha çok retrosternalin arkasında ya da orta bölümün biraz solunda sternumun altında hissedilmektedir. Bazen sol meme altında da görülebilmektedir. Miyokard iskemisi ağrısı her iki taraftan göğse ve kollara (genelde sol kol), boyuna ve alt çeneye yayılma eğilimi gösterir. Kalp zarı iltihabı ( perikardik ) halinde ortaya çıkan ağrı sürekli bir ağrıdır. Nefes alma ve verme ile artış gösterir. Daha çok ateş, nefes darlığı ve çarpıntı ile görülen ağrı sırt üstü yatınca çoğalır, öne doğru eğilince de azalır. Aort disseksiyonunda ( ana atar damar yırtılmasında çok şiddetli bir ağrı olur. Hasta bunu çok net bir şekilde hisseder. Bunun neticesinde hastada terleme, tansiyon düşüklüğü, baygınlık ve morarama görülür. Arter basıncının fazlaca yükselmesi ya da çok fazla düşmesi durumunda baş ve ense ağrısına sıkça rastlanmaktadır.

Bayılma:

Bayılma (kardiyak senkop), kalbin atım hacmindeki ani düşüşe bağlı olarak gelişen, beyne giden kanın yetersiz olması ile ortaya çıkan şuur kaybıdır. Kardiyak ritim bozukluğu ile gelişen bayılma esnasında kısa süreli kasılma olabilir. Hasta idrarını kaçırabilir, ritim düzelince de şuuru aniden açılır. Nörolojik olan durumda da uykulu hal devamlılık gösterir.

Vazovagal Senkop (sık görülen bayılma tipi): Vagal uyarının fazla olmasından kaynaklanan tansiyon ve nabız düşmesi sebebi ile olur. Geçici tam kalp bloğu, kalp duraksaması, ventrikül taşikardisi baygınlık yapabilir. Önceden bir belirti göstermeden ani şuur kaybı olabilir ve ritim düzelince de hasta normale döner. Aort stenozu ya da hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda efor sonucu şuur kayıpları yaşanabilir. Nadiren de olsa kalp boşluğundaki tümör ya da pıhtı nedeniyle kalp kapağı geçici olarak tıkanabilir ve baygınlık görülebilir.

Bacaklarda ve karın bölgesinde şişme (ödem ve asit):

Sağ veya sol kalp yetmezliğinin en sık görülen bulgusu bacaklarda şişme (ödem) olmasıdır. By-pass ameliyatı sonrasında damarın alındığı bacakta ödem oluşma ihtimali vardır. Konjestif kalp yetmezliğine bağlı olarak ödem oluşan hastalarda asit gelişmesi olabilir. Kalp zarının sertleşerek kalbi sıkıştırması halinde de asit oluşur.

Öksürük, hıçkırık, yutma zorluğu ve hazımsızlık:

Kalp hastalıklarında yorulma ile bağıntılı kesik kesik öksürük görülmektedir. Bu öksürük kuru ya da balgamlı şekilde de olabilmektedir. Gece uykudan uyandıran ve oturulduğunda duran öksürükler kalp yetmezliğine işaret etmektedir. Koroner yetersizliğe bağlı gelişen angina pektorisi bulunan birçok hasta, şikayetlerini hazımsızlık ve mide yanması ile karıştırır. Tam tersine, özofajiyel reflü ya da spazmı olanlarda şikayetlerin sebebi olarak angina pektoris olduğu söylenebilir. Hıçkırık, nadiren gelişen bir durumdur. Kalp ameliyatları sonrasında sıkça görülmektedir. Yutma zorluğu ise sistemik sklerozlu, aortik arkus anomalisi olan ya da aşırı geniş sol kulakçıklı hastalarda görülebilmektedir.

Morarma:

Kanın yeterli oksijen almadığı, kalp ya da büyük damarlar seviyesinde kirli kanın temiz kana karışması ile morarma olur. Kalpten kaynaklanan morarmalar ağız içinde de morarmalara sebep olabilmektedir. Doğumdan dolayı gelişen kalp hastalıkları ve kalp yetmeliklerinde de morarma görülmektedir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.