Menu

Jeopolitik nedir


jeopolitik

Jeopolitik nedir ?

Bir ülkenin dünyadaki coğrafi konumu ile siyasal ilişkilerini inceleyen bilim dalına jeopolitik denilmektedir. Her devlet bölgesinde ki konuma göre siyasetini şekillendirir. Komşuları, komşularında olan husumetler hatta deniz, kara ve hava üzerindeki taşımacılık bile coğrafi konum ile şekillenir. Jeopolitik çok önemli bir bilim dalıdır.

Türkiye’nin jeopolitik konumu

Genelde coğrafya üzerinde güç merkezi olan noktalar yani bölgeler vardır. Böylece, coğrafi konum ile politik güçler ortaya çıkar. Bütün devletlerin, güvenlik, kalkınma ve gelişim politikaları jeopolitik duruma göre şekillenir. Örneğin Türkiye’nin jeopolitik durumunu incelersek; Türkiye Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında bir köprüdür. Ayrıca Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine en yakın olduğu noktadadır. Zengin petrol yatakları olan ve daha henüz tam sanayileşmemiş Orta doğu ve Arap ülkeleri ile Sanayisini ilerletmiş fakat petrol ihtiyacı olan ülkeler arasındadır. Kıtaların arasında olmasına rağmen, boğaz sayesinde Kuzey ülkeleri ve Avrupa, Afrika, Arap ülkelerini birbirine bağlar. Ayrıca okyanuslara ulaşım noktasıdır. Balkan ve Ortadoğu ülkeleri arsında en güçlü ülkedir ve Nato üyesidir. Yeni kurulan Türk devletleri için model bir ülkedir. Türkiye’nin jeopolitik durumundan kaynaklı tehditleri; Yunanistan ile Kıbrıs sorunu, Ege adaları, Ermenilerin Ermeni devleti kurma hayali, İsrail’in yayılımcı ve tehditkar politikları, Suriye ile su sorunu, Rusya’nın sıcak denizlerde var olma arzusu bütün bunlardan kaynaklı gelişim ve sanayinin engellenme çabaları olarak sayılabilir. Jeopolitik incelemeler ile dünyada ortaya çıkan çıkar çatışmaları vardır. Bu nedenle bazen ülkeler arasında sorunlar yaşanabilir. Önemli olan jeopolitik duruma göre düzgün bir siyaset geliştirmektir. Jeopolitik konumu kullanarak, dünya üzerinde söz sahibi olmak da mümkündür. Örneğin. Türkiye bu konuda en şanslı ülkelerdendir. Dünya üzerinde Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle çok fazla strateji geliştirilmektedir. Strateji uzmanları bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Dünya üzerinde hakim olan, güçlü ülkeler jeopolitik konumları olan ülkeleri kullanmak istemişler ve çeşitli ayaklanmalar, isyanlar ile ele geçirme politikaları yürütmüşlerdir. Bu nedenle jeopolitik konumun farkına varmak, düzgün bir strateji geliştirmek gereklidir.

Dünya üzerinde jeopolitik araştırmalar ve yapılan senaryolar ile bu gün pek çok ülke huzursuz ve rahatsızdır. Bu noktada askeri yatırımlar ve futüristler çalışmaktadır.
Son 50 Yorum
  1. Anonim
  2. eylül küçükgürel
  3. sedef orhan

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.