Menu

İthalat Nedir ?


ithalat-nedir

İthalat nedir?

Yabancı bir ülkeden hizmet ya da mal alımı işlemine ”ithalat” adı verilir. Genel tabir olarak ”dış alım” şeklinde de adlandırılabilmektedir ve ihracat (dış satım) kelimesinin tam tersi işlevlerdedir. İthalat işlemi, her yıl hükümetler tarafından ilan edilen ithalat rejimine göre şekillenmektedir. Gümrükten geçiş vergileri ve kambriyo rejimine bağlı mal bedeli hep bu ithalat rejimine göre belirlenmektedir. Dış alım malları genel yapıda 2 farklı kategoride incelenmektedir. Bunlardan ilki; serbestçe ithal edilen mallar grubudur. Bu mallar ”libere mallar” olarak adlandırılmaktadır. Libere mallar, döviz bedellerinin ödenmesi dahilinde satışa açılabilmektedir. İkinci kategori ise ithal edilmesi izne tabi mallardır. Bu mallar da ”lisansa tabi” mallardır. Lisansa tabi malların ise ithal edilmesi için lisans elde edilmesi ve döviz tahsis izni çıkartılması gerekmektedir. İthalatın gerçekleşmesi için geçtiği bir kaç yol bulunmaktadır. Bu yolların isimleri akreditifli ithalat, vesaik mukabili ve mal mukabilidir. Akreditiflide ithal mal, gönderileceği yere gitmeden önce mal bedelinin ihracatçı tarafa bankaya havale şeklinde gönderilmesi durumudur. Vesaik mukabilinde ithal malın sevk belgeleri ithalatçının kendi bankasına ulaştığında o noktadan sonra ithalat yapan tarafa mal bedeli ödenmektedir. Mal mukabilinde ise ihracatçı taraf ithal malı aldığında belgeyle birlikte bedelini ödemektedir.

Bunların dışında yurt dışında her hangi bir işte çalışıp geliri olan kişilerin dışarıdan ithal mal getiriminde bir kaç özel malda bedel transferi yapmadan eşyayı direkt getirtebilme imkanları da bulunmaktadır. Bu ithalat türüne ”bedelsiz ithalat” adı verilmektedir. Bedelsiz ithalatın içine eşantiyon eşyaları, reklam eşyaları (testerlar gibi) ve numuneler girmektedir. İthalat gerçekleştirilirken ithal edilen malın fiyatına ”CIF” denir. Bunun anlamı malın götürüleceği yere kadar yol kat ettiği ulaşım aracının harcadığı maddi tutar ve varış noktasına kadar malın kendi sigortasının belirlediği fiyattır.

Kimler ithalat yapabilir?

Kendisine ait bir vergi numarası bulunan her tüzel ve gerçek kişinin hukuksal olarak ithalat yapma hakkı bulunmaktadır. Tabi tüzel kişiliklerin yanında aslında tüzel kişilik vasıflarına sahip olmasa da ithalat yürürlüğünde geçerli olan mevzuatların içerdiği hükümlere göre hukuki hakkı olan kişiler ve ortaklıkları da ithalat yapma hakkına sahiptir. Bu haklara sahip olan herkes ya da her kurum / kuruluş; ithalat yapmaları için gerekli olan belgeleri hazırlayarak gümrük idarelerine ithalat başvurusunda bulunabilmektedirler. Ancak bazı durumlarda ise vergi numarasının olması şartı aranmamaktadır. O durumlardan bazıları şunlardır;

Kitap ve diğer benzer yayınların ithalatı

Özel anlaşmaları içeren ithalatlar

Ülkemizde açılan uluslar arası fuarlarda Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca satışına izin verilen malların ithalatı

İthalat nasıl yapılır?

1.Bedelsiz İthalat : Hediye ve özel eşya gibi örneklendireceğimiz gümrük vergisi ödenmeyen ithalat biçimidir.

2. Kredili İthalat : Vadeye girilerek mal bedelinin daha sonra ödenmesi anlaşmasıyla yapılan ithalat biçimidir.
3.Akreditifli İthalat: İthal malı alacak taraf, ithal malı satacak tarafın ulaşabileceği koşullar dahilinde bir bankadan kredi açtırır, ithal mal alıcı tarafın eline geçtikten sonra alındı belgesiyle birlikte bankaya gidip paranın hesaba aktarılmasını söyler. Bu ithalat çeşidi akreditifli ithalattır.
4.Geçici kabullü İthalat : Alınan malın ihraç edilmesi amacıyla yapılan ithalat biçimidir.
5. Belge karşılığı İthalat : Malın daha alıcının eline ulaşması beklenmeden, yola çıktığına dair belgenin bankaya gösterilerek bankadan mal bedelinin alınması işleminin yapıldığı ithalat sistemidir.
6.Mal karşılığı İthalat: İthal malın gümrük işlemlerinden geçirilmesi işleminden sonra gereken ücreti ödeyerek yapılan ithalat biçimidir.
7.Ankonsinyasyon İthalat : İthal malın satışının yapılmasıyla birlikte alıcı tarafa belirli bir vade konulması ve bu vade süresinin bitişinde malın satış bedelinin satıcı tarafa transfer edildiği ithalat biçimidir.Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.