Menu

İştirak nedir


İştirak, bir şirketin başka bir şirkette sermayesinde ortaklığı söz konusu olması halinde, sermayelerinde payları oldukları şirketlere denir.

İştirak Türleri Nelerdir?

Yukarıdaki tanımdan hareketle iştirak türlerini ikiye ayırabiliriz:

Ana şirketin, ortak olduğu şirkette %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket bir bağlı ortaklıktır. Şayet çoğunluk ana şirkette değil ise basit anlamda iştirak (bağımsız ortaklık) denir.

İştirak etme hedefi ne olabilir?

Bir şirket, ihtiyacının üstündeki fonları, iki nedenden dolayı başka bir şirketin sermayesine ortak olma yoluyla ekler. İlki, iyi bir getiri beklentisiyle, klasik bir yatırımcı mantığı ile bu yatırımını yapabilir. İkinci olarak, bunu anafaaliyetleri ile ilişkili olarak yapabilir. Örneğin, ürünlerinin pazarlamasını yapan şirketlere, hammadde üreten bir şirkete, başka bir şirketle ortak olarak benzer bir alanda üretim yapmak üzere vb. biçiminde olabilir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.