Menu

İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke


işsizlik oranları en düşük olan ülkeler

İşsizlik oranı, bir ülkenin gücü ve büyümesinin çok önemli bir göstergesidir. İşsizlik oranlarının düşürülmesi genellikle hızla büyüyen ekonominin sonucu olarak yeni iş imkanlarının sağlanması ile ilişkilidir.

Ancak, düşük işsizlikoranları bazen yanıltıcı da olabilmektedir.

Yazımızda 2014 yılında en düşük işsizlik oranlarına sahip 10 ülke ile ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştık.

isviçre


İsviçre

İsviçre, sadece %3,5 işsizlik oranı ile bugün dünyanın en müreffeh, istikrarlı ve güvenilir ekonomisine sahip ülkelerin başında gelmektedir. 2008 yılında yaşanan küresel durgunlukta güçlü merkez bankası sayesinde düşük faiz oranları ile ekonomisini korumayı başarmıştır. İsviçre ekonomisinin en belirgin ve önemli unsurunun bankacılık sektörü olduğunu da unutmamak gerekir.

güney kore


Güney Kore

Güney Kore, %3,5 işsizlik oranı ile dünyanın en düşük işsizlik oranına ve en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Ülkenin güçlü ekonomik performansı, gelecekte ekonominin kaynağı olan işgücü ihtiyacından dolayı göçmen almak durumda kalabilir. Göç alma oranı sıfıra yakın olan Güney Kore’de son yıllarda doğum oranlarında da azalma görülmüştür. Bu nedenle sürekli büyüyen bir ekonomide daha fazla nüfus ihtiyacı da gündeme gelecektir.

japonya


Japonya

Ülkedeki işsizlik oranı son zamanların en düşük seviyesi olan %3,6’ya kadar geriledi. Japonya hükümetinin ekonomik politikaları başarılı gibi görünüyor. Tsunami felaketinden sonra Fukushima Santralinde ve otomotiv sanayinde yaşanan kriz aşılmış durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonomik büyümenin hızlanacağı öngörülüyor.

hindistan


Hindistan

Hindistan’daki işsizlik oranı ise %3,8 olarak hesaplanmaktadır. Nispeten düşük bir oran olsa da 2011 yılından bu yana her yıl %0,1’lik bir oranda artış göstermektedir. Hindistan’daki işgücünün %94’ü tarımda ve düşük ücretli işlerde çalışan kişilerden oluşmaktadır. uzun süreçte işsizliğin artmasını önlemek istiyorsa vasıflı işçi oluşumuna önem vermesi gerekiyor.

çin


Çin

Çin’de işsizlik oranının %4 düzeyinde olduğu düşünülmektedir. Oysa bunun yanıltıcı bir rakam olduğu ve çok daha fazla işsizlik oranına sahip olduğu tahmin edilmektedir. Akademisyenler ve araştırmacıların belirttiğine göre bu oranın %20’nin üzerinde olduğu belirtiliyor. Çin Hükümeti aciz görünmek istemiyor ve işsizlik oranlarını özellikle bu şekilde lanse ediyor.

meksika


Meksika

Küresel durgunluğun başlarında %6 olan işsizlik oranı bugün %4,7 civarında. Bu düşüşün arkasında enformel sektörde işlerin artması yatmaktadır. Ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve yoksulluk seviyelerinin düşürülmesi için Meksika gibi ülkelerde kadın ve gençler için daha iyi istihdam olanakları sağlamak gerekiyor.

brezilya


Brezilya

2014 yılı başında Brezilya’daki işsizlik oranı ekonomistlerin tahminlerinden daha düşük çıktı ve %4,3 olarak belirlendi. Bugün ise %5 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ne olursa olsun yavaş büyüme hızı olsa da Brezilya halkı için düzenli istihdam sağlanmaya devam ediliyor.

almanya


Almanya

Almanya, yüksek GSMH oranlarına sahip çoğu ülke ile karşılaştırıldığında çok iyi durumda olduğu söylenebilir. Şu anda Almanya’nın işsizlik oranı %5’1 civarında ve giderek daha da azalacağı tahmin edilmektedir.

rusya


Rusya

%5,4 işsizlik oranı ile bir önceki seneden daha aşağıda olsa da uzmanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde bu orana ek %5 gibi bir oranın ekleneceğini düşünüyorlar. Rusya profesyonel vasıflı işgücü göçü yaşamakta ve artarak tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceğini tahmin etmektedirler.

avustralya


Avustralya

Avustralya İstatistik Bürosuna göre işsizlik oranı %5,8 dolaylarındadır. Daha da düşürülebilmesi için daha fazla istihdam yaratacak yeni yatırımların arttırılması hayati önem taşımaktadır.