Menu

İskeletin Görevleri Nelerdir ?


iskeletin-gorevleri-nelerdir

İskelet nedir?

İnsan vücudunun kemiklerden oluşan genel yapısına iskelet adı verilir. İskeletimiz bizlere hareket etme kabiliyeti sağlar. Bu kabiliyet vücudumuzdaki kas yapısının yardımıyla gerçekleşir. Kemiklerin sert olması vücudumuzun biçimsel olarak dik ve sert durmasını sağlar. İskelet esasen minerallerden oluşan bir yapı olmasının yanında vücudumuzda bulunan organların bazılarını bulundukları yer itibariyle kalkan gibi korur (akciğer gibi). Yeni doğan bebeklerin kemik sayısı 300’ü bulurken yetişkin bir bireyin iskeletinde 207 tane kemik bulunmaktadır. Bebeklerdeki kemikler doğdukları anda daha kaynamamış olabileceği gibi yaş ilerledikçe ve vücut gelişme başladıkça birleşerek kaynar. Örneğin; yeni doğan bebeklerin alnında tek şerit olması gereken kemik iki tane ayrı ayrı kemiktir. Zamanla bebek büyümeye başladıkça bu kemikler birleşir ve düz bir alın kemiği oluşur.

İskeletteki kemik çeşitleri

İnsan vücudundaki kemiklerin hepsinin yapısı aynı değildir. Şekil ve biçim olarak farklı olan kemikleri şu şekilde 3 ayrı grupta inceleyebiliriz;

Kafatası, kaburga ve göğüslerdeki kemikler yassı kemiklerdir.

Omurga, eller ve ayaklardaki kemikler kısa kemiklerdir.

Kollar ve bacaklardaki kemikler uzun kemiklerdir.

İskeletin bölümleri nelerdir?

İnsan vücudunda toplam 5 ayrı bölüm bulunur. Bu bölümlerin isimleri ise şunlardır;

Kafatası

Omurga

Göğüs Kafesi

Kollar

Bacaklar

İskeletin bölümleri ve görevleri

Kafatası ve görevleri : Kafatası esasen tamamen beyni korumakla yükümlü ve oldukça güçlü bir kemiktir. 8 adet kemikten oluşmuştur ve vücuttaki diğer hiç bir kemikle bir benzerliği bulunmamaktadır. Kafatasındaki kemiklerin dışardan görünüşü hafif çukurludur çünkü kemiklerin birbirlerine bağlanma noktaları bu inişli çıkışlı bölgelerdedir. Kafatasının yapısı itibariyle alt çene hariç bütün kemiklerimiz sabit durur. Yeni doğan bebeklerin kafatası yapısında bıngıldak bulunur çünkü doğum esnasında bebeğin kafasına bir zarar gelmesi ya da ezilmesi bu şekilde engellenir. Doğumdan sonra zaman geçtikçe bu bıngıldak yapısı sertleşerek kemiğe dönüşür.

Omurga ve görevleri : Omurga, vücutta kemik ve kıkırdak yapısından oluşan bir yapıdır. İskeletin en önemli parçası olan omurga, vücudumuzun destek noktasıdır ve biçimli durmamızı ve hareket etmemizi sağlar. Başımızı, gövdemizdeki bir çok organı taşımakla ve bu taşıma işleminde de bu organlara destek olmak durumundadır. Başımızın ve gövdemizin senkronize hareketi omurganın bu bölgeler arasındaki bağlantıyı sağlamasından kaynaklıdır.

Göğüs kafesi ve görevleri : Vücudumuzda boynumuz ve karnımız arasındaki mesafede kalan bölüm göğüs kafesidir. Solunum yapmamızı sağlayan temel organlar, sindirim sistemiyle dolaşım sisteminin yapıldığı bazı organlar da göğüs kafesinin içerisinde yer alır. Göğüs kafesinin de temel olarak görevleri solunum yapılırken göğüs boşluğunun gevşeyip kasılmasına yardımcı olmak, içinde barındırdığı organları korumak ve üst tarafında yer alan kollar ve kemiklere destek olmaktır.

Kollar ve görevleri : Kolların en önemli görevleri insanların hayati fonksiyonları için yapması gereken davranışlarda vücuda yardımcı olmaktır( örneğin su içeceğimiz bardağı ağzımıza götürmek gibi). Bunlar dışında tüm yönlere kollar vasıtasıyla uzanabilme ve hareket edebilme imkanımız bulunur.

Bacaklar ve görevleri : Yapı olarak kollarla aynı düzende olan bacaklar, vücudun tüm yükünü taşımakla görevlidirler. İskeletin içerisinde en uzun yapıdaki ve en güçlü yapıdaki kemiktir. İskelet için gelişmesi yararlı olan kasları bacaklar sayesinde yapabileceğimiz sporla çok rahat geliştirebiliriz. Egzersiz yapmadığımız sürece kasların zayıflaması bacaklardaki kemiklerin eklemlerinde sorunlar oluşabilir.

İskeletin genel görevleri

Vücudun genel olarak dik durmasını sağlamak

İç organları dış etkenlerden gelebilecek zararlara karşı korumak

Vücut için mineral depolamak

İç organların ve kasların bağlandığı ana nokta olup çalışma prensiplerine katkı sağlamak

İskeletteki her bir kemiğin iliği vasıtasıyla vücut için kan üretmek
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.