Menu

İlk türkçe gazeteler


ilk-turkce-gazeteler

Türklerin edebiyat tarihinde önemli bir yer kaplayan gazetenin ortaya çıkışı, Tanzimat döneminin başladığı dönemlere denk gelmektedir. Tanzimat döneminin edebiyatçı isimleri, halkın tamamen aydınlaşma yoluna girmesi ve kültürlenmesi adına gazetenin çıkmasına karar vermişler ve böylelikle okuma oranını da arttırmayı amaçlamışlardır. Gazetelerin yayına girmesiyle birlikte de edebiyatın diğer önemli mihenk taşları olan romanların, makalelerin, tiyatro metinlerinin ve hikayelerin de yaygınlaştığı dikkatlerden kaçmamaktadır.

Türkçeye ait olan ilk gazete, devlet eliyle 1831 yılında çıkartılmış olan “Takvim-i Vakai”dir. Yaklaşık 30 yıl sonra 21 Ekim 1860 tarihinde de özel sektörün ortaya çıkmış olmasından dolayı bu sektöre ait olan “Tercüman-ı Ahval” gazetesi yayına sokulmuştur. Bu ürünlerin ilk ortaya çıktıkları süreçlerde yayımlanan gazeteler öncelik olarak elçiliklere, devlet memurlarına ve bilimle uğraşan kişilere gönderilmiş olsa da, az bir süre geçtikten sonra gazeteler 1862 yılından mütevellit olarak belirlenmiş pek çok noktaya gönderilmiş ve halk da gidip bu noktalardan gazete okumaya başlamıştır.

Gazetelerin yayına girme kronolojisini incelersek ilk olarak Takvim-i Vakai gazetesinden sonra 1840 yılında “Ceride-i Havadis”  gazetesinin yayına girdiği, 1860 yılında az önce de söylediğimiz gibi “Tercüman-ı Ahval” gazetesinin yayına girdiği, 1862 yılında “Tasvir-i Efkar” gazetesinin yayına girdiği, 1866 yılında “Muhbir” gazetesinin yayına girdiği, 1870 yılında “İbret” gazetesinin yayına girdiği, 1868 yılında “Hürriyet” gazetesinin yayına girdiği, 1872 yılında “Devir ve Bedir”in yayına girdiği, 1876’da “Sabah”ın yayına girdiği ve 1878 yılında ise “Tercüman-ı Şark” gazetesinin ve “Tercüman-ı Hakikat” gazetesinin yayına girdiği söylenebilmektedir.

Son olarak gazetelerin 19. yüzyıldan itibaren haberleşme ve iletişim alanında ciddi bir yer tuttuğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bahsi geçen dönemlerde pek çok gazete İstanbul ilinde basılmış olmakta ve çoğu kişinin okuması için uygun imkanlar içermektedir yorumu yapılabilir.

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.