Menu

İlk türk devletleri ne zaman kuruldu türklerin ilk ana yurdu neresi


Türklerin ilk yurdu neresidir?

Tarih sahnesine bakıldığında, Türklerin en eski yurdu Orta Asya olarak görülmektedir. Orta Asya’nın etrafının dağlarla çevrili olması ve geniş çaptaki bozkırların yaşanabilecek alanlar olması, Türklerin buraya yerleşmeleri için iyi birer imkan olarak görülmüştür.

Türklerin Orta Asya’daki ilk yurtları bölgede yer alan Ötüken dağı, Altay dağı ve Sayan dağları çevresidir. “Türklerin anayurdu Ötüken” ismi de buraya yerleşimlerin o zamanlarda sıklıkla yapılmasından kaynaklıdır.

Orta Asya’nın iklimsel olarak yazları hem sıcak hem de kurak, kışları ise sert soğuklara sahip olduğu bilinmekte; komşularına bakıldığında ise batısında Hazar denizinin, kuzeyinde Sibirya’nın, güneyinde Karanlık dağlarının ve doğusunda da Kingan dağlarının olduğu görülmektedir.

Yerleşim mekanlarının hem mevsimsel güçlüğü hem de coğrafi olarak çok da elverişli topraklara sahip olmaması, Türklerin zorlu şartlara bağışıklık kazanmasına ve karakter olarak daha mücadeleci kişilikler olmalarına ön zemin olmuştur.

Açıkladığımız gibi Orta Asya’da yaşamaya devam eden Türklerin çeşitli sebeplerden ötürü bu bölgeden göç ettikleri bilinmektedir. Sözü edilen göçlere sebep olan nedenler; siyasi ve sosyal nedenler, ekonomik nedenler ve coğrafi nedenler olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Bu başlıklar ayrıntılı olarak ise şöyle yorumlanabilir;

1)Siyasi-sosyal nedenler

 • Türk boylarının bağımsızlıklarına oldukça düşkün olmaları
 • Yeni yurtlar bulma fikri
 • Göçler başlayınca yakın olan boyların birbirini takip etmesi
 • Boylar arasındaki çatışmalar
 • Moğol ve Çinlilerin baskıları

2)Ekonomik nedenler

 • Hayvanların hastalık kapmaları
 • Tarım yapılacak alanların sınırlılığı
 • Nüfus artışı nedeniyle toprakların artık yetersiz gelmesi

3)Coğrafi nedenler

 • Meraların azlığı
 • Su kaynaklarının azalmasıyla birlikte kuraklık probleminin yaşanması
 • Havaların aşırı derecede soğuk veya aşırı derecede sıcak olması

ilk-turk-devletleri

Tarihte bilinen en eski Türkler

Yukarıda bahsedilen göç sebepleri sonucunda gerçekleştirilen büyük göçler, nihayetinde yeni kültürler ortaya çıkmasına ve yeni devletlerin kurulmasına ortam sağlamıştır. Buna göre tarihte kurulan en eski Türk devleti Asya Hun (Büyük Hun olarak da adlandırılmaktadır) devleti olmuştur.

Bu devletin ilk kurulduğu dönemlerdeki güçlü yapısını, Çinlilerle yaptıkları evlenme husumetleriyle iç işlerinde karışıklık olacağını hesaba katamamışlar ve bir süre sonra evliliklerin devleti getirdiği nokta yıkım olmuştur. Parçalanan Asya Hun devleti öncesinde Kuzey ve Güney Hun devleti olarak ikiye ayrılmış olsa da; çok süre geçmeden bu iki devletin de varlığına son verilmiştir.

Bu olaydan sonra dağılan Hunlar, gittikleri alanlarda başka Türk boylarının da kendilerine katılmasıyla tekrardan güçlenerek çevrelerine baskı oluşturmaya ve ok büyük göçlere sebep olmaya başlamışlardır. Tarihte bu olay “Kavimler Göçü” olarak geçmekte ve Hunların Tuna nehrine kadar gelmesiyle yeni Avrupa Hun (Batı Hun olarak da adlandırılmaktadır) devleti olarak yeni bir devlet oluşumu meydana gelmiştir.

Türklerin yeni devletler kurmaya devam etmesi

Avrupa Hun devleti de tarih sahnesinde çok yer alamadan yıkılmış, onların yerine Türk tarihinde ilk kez adında “Türk” ismi geçen Göktürk devleti kurulmuştur. Bağımsız ve oldukça güçlü olan bu devlet; başına Murat Kağan geçtikten sonra İpek Yolu’nu almış ve kıtalar arasında oldukça güçlü görülen bir hükümdarlık olmuştur. Ancak yine devlet içinde çıkan sorunlar nedeniyle Göktürk devleti Doğu-Batı olarak ikiye ayrılmış; çok geçmeden Doğu Göktürk devleti Çin’in egemenliği altına girmiş, onun ardından da aynı şekilde Batı Hun devleti Çin’in boyunduruğu altında kendini bulmuştur.

Bu boyunduruk altına girme işi de çok sürmemiş, Çin’in egemenliği altında sürekli isyan çıkaran Türkler; kendi bağımsızlıklarına oldukça düşkün bir millet olduklarından bir süre sonra bu egemenlik altından çıkarak Kutluk (2. Göktürk olarak da bilinir) Devleti’ni kurmuşlardır. İkinci kez kurulan Göktürk devleti bu sefer topraklarını oldukça genişletmiş fakat zaman geçtikçe devletin başındaki bireyler vefat etmeye başlamış; devletin kontrolünü düzgün ve sağlam yapacak hükümdar kalmayınca da ayaklanan diğer devletler Kutluk devletini de yıkmışlardır.

Türklerin son olarak tarih sahnesinde Uygur Türkleri adı altında toplandıkları görülmüştür. Önceki dönemlerde zaten kurulan Türk devletlerinin boyunduruğu altında bulunan Uygurlar, 2. Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra kendileri adına Uygur Devleti’ni kurmuşlardır. 100 yıl kadar varlıklarını sürdüren Uygurlar, daha sonrasında yaşadıkları iç karışıklıklar ve uğradıkları dış devlet saldırıları yüzünden bağımsız bir devlet olma düzenlerini kaybederek Moğolların egemenliği altına girmişlerdir.
Son 50 Yorum
 1. bence cok net ve acikca yazilmis anlamayan isine gelmemistir gercek turkler orta asyadan gelmistir tabi tatarlardir tabi buna soylari katarsan karisik hikaye kirim ,,kirgiz,,,tatar,,,uygur bir kardestir... bunun yani sira kazakistan ozbekistan tacikistan
 2. Sensin o
 3. Sensin o
 4. mehmet
 5. hayrunnisa fatma
 6. hayrunnisa
 7. Ahmet Corlu
 8. Mustafa Gayhan
 9. Mzffer
 10. umut bayram
 11. şeyda
 12. emre
 13. Ibrahim Arslan
 14. çağla
 15. Halil Can Basar
 16. cengizhan2forum
 17. Ahmet Orhan Cebe
 18. Britney
 19. Mehmet Can
 20. kaya yakarcalı
 21. tuğba
 22. nıkeless
 23. gökçe
 24. rabia
 25. rabia
 26. seda
 27. songül
 28. songül
 29. fadime
 30. arzu
 31. Ezgi
 32. busenaz
 33. busenaz
 34. busenaz
 35. candy
 36. yaren

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.