Menu

Höyük nedir


höyük baş

Tarihte yaşamış olan medeniyetlerin yerleşme bölgelerinin doğal afetler, yangınlar veya savaşlar ile toprak altında kalarak zamanla bir tepe haline gelmesine höyük diyoruz.

Bu tepelerin altında kalan yerleşim bölgeleri kazıldığında hiç bozulmamış olarak ortaya çıkmaktadır.

höyük1


Höyükler, 1.000-1.500 metre genişlikte bir alana yayılmış ve yerden 1-50 metre yükseklikte olabilir. Höyüğün büyüklüğü yerleşim yerinin büyüklüğü ile alakalıdır. Hayat bu bölgelerde uzun sürerse höyükte büyük bir alanda oluşur. Genelde verimli ovalarda ve düzlüklerde rastlanan bu olgu denize yaklaştıkça azalır.

höyük2


Höyükler içinde en önemli olanlar Tümülüslerdir. Krallar, kraliçeler ve önemli kişiler için yapılan bu mezar odalarına tümülüs denir. Genelde yapay olarak tepecikler altına yapılmasının sebebi, mezarın yerinin hırsızlar tarafından fark edilmemesidir. Tümülüsler sayesinde gelişen medeniyeti ve yaşam tarzını anlamak çok kolaydır. Başlarda, düz alanlara yapılırken zamanla tepecikler haline dönmüştür. Her dönem içinde mezar odası farklı tasarlanmıştır.

höyük3


Höyüklerde üst üste bir yaşam katmanları olabilir. özellikle Anadolu’da, neolotik, kalkolatik ve tun dönemi üstünde Hitit, Frig, Selçuklu ve Osmanlı yerleşim alanları katlar halindedir. Bu nedenle her döneme ait bir fikir ve bilgi sahibi olursunuz. Evler, dini yapılar, kullanılan araç ve gereçler ile o dönemi belgelemektedirler.

höyük4


Ülkemizde, Anadolu höyükleri 5-30 metre arasındadır. En çok Kızılırmak etrafında rastlanan bu höyüklere en iyi örnekler ; Alişar ve Has Höyük, Alacahöyük, Hacılar, Karaz sayılabilir. Anadolu’da yaklaşık 20 bin kadar höyük olduğu düşünülmektedir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.