Menu

Francis Bacon kimdir hayatı eserleri buluşları


francis bacon

Francis Bacon’ın hayatı

Francis Bacon, İngiltere kraliçesi I. Elizabeth döneminin adalet bakanı olan Nicholas Bacon’un oğlu olarak 1561 yılında dünyaya gelmiştir. On iki yaşına geldiğinde Cambridge Trinity College’e giren Bacon, skolastik felsefeyle ilk kez tanıştı ve karşıt görüşlerin temelleri burada atılmaya başlandı.

1576 yılna gelindiğinde hukuk eğitimi almaya başlamış, Fransa’daki İngiliz elçisinin yanında çalışma teklifi alarak Fransa’ya gitmiştir. 1579 yılında babasının vefatının ardından İngiltere’ye dönen Bacon, yarıda bıraktığı hukuk eğitimi almaya devam etmiştir. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Francis Bacon, avukatlığın yanı sıra siyasi kariyer edinmek için de çalışmış ve bunun neticesi olarak da İngiliz Parlementosuna seçilmiştir. Kraliçe I. Elizabeth’e olan bağlılığı sayesinde kariyerinin en parlak dönemlerini yaşamıştır. Kraliçe I. Elizabeth’in ardından tahta geçen I. James döneminde çok önemli görevler üstlenmiştir. Sir unvanı da alan Bacon İngiltere baş yargıçlığına kadar yükselmiştir. Kısa süre sonra rüşvet şuçlamasıyla karşı karşıya kalan Bacon, bu suçlamadan dolayı yargılanarak mahkumiyet aldı ve kariyerinin de sonu gelmiş oldu. Bundan sonra artık tüm zamanını felsefi fikir ve düşüncelere ayıran Bacon, 1626 yılında bilindiği kadarıyla zatürre’den hayatını kaybetti.

Fransic Bacon’ın eserleri

Francis Bacon’ın en önemli eseri olan Essays yani denemeler, kendisini edebiyat alanında da üne kavuşturmuştur. Bacon’ın denemeleri, birbirinden değişik konularda kendisinin düşüncelerini ve fikirlerini net bir şekilde anlatan bir eserdir. Onun düşüncelerini anlamaya imkan veren, gündelik hayat yönünden de pek çok değerli nasihat ve önerileri aktaran önemli bir eserdir.

Denemelerinde makyavelist bir ahlaki görüşü savunan Bacon, Hristiyan ahlak yapısından uzak bir görüş ortaya koymaktadır. Buradan yola çıkarak ortaya koyduğu anlayışa en yakın yönetim biçimi otokrası olarak ortaya çıkmaktadır. Francis Bacon’ın bilimsel gelişme adına ortaya koyduğu rolün önemi hiçbir şekilde tartışılmaz. Bilimi bağnazlıktan sıyırmak adına savaşan önemli bir düşünürdür. Bu çabaları ve ortaya koyduğu düşünceleri ile sürekli övgü alana ve almaya devam edecek olan birisidir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.