Menu

Fatih Sultan Mehmet kimdir, hayatı


fatih sultan mehmet

Fatih Sultan Mehmet kimdir, hayatı

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı imparatorluğunun en büyük padişahı, peygamberimizin müjdelediği komutandır. 1431 yılında Edirne’de 2. Murat Han’ın oğlu olarak doğmuştur. Çok iyi bir eğitim almıştır. Yaklaşık 6 lisan bilir ve sanat, bilim konusunda sohbetleri severdi.

Fatih Sultan Mehmet’in hayatı

Önce Molla Yegan daha sonra Akşemseddin hazretleri öğretmenleri olmuştur. 12 yaşında Manisa’ya vali olarak yollanmıştır. Daha sonraki bir yıl içinde babası tarafından tahta geçirilmiştir. Haçlı ordusu Osmanlı imparatorluğunun başına bir çocuğun geçtiğini duyunca toplanmış ve sefere çıkmıştır. Bunun  üzerine Sultan Mehmet, babasına tahtı devretmiştir. 1451 yılında 2. Murat’ın ölmesi ile tahta 19 yaşında geçmiştir. Sultan Mehmet’in en büyük hayali İstanbul’u fethetmekti. Peygamber efendimiz, ‘’İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. ‘’ müjdesine varmak isteği onu hırsa sokmuştur. İstanbul’un fethi için kendisi uzun menzilli toplar döktürmüştür. 600-700 kilogramlık ve menzili 1.200 metrelik toplar ilk bu tarihte yapılmıştır. Bu topları Edirne’den İstanbul’a iki ayda nakletmiş ve yüzlerce insan çalışmıştır. Sultan Mehmet, 6 nisan’da İstanbul’un kuşatmasına başlamıştır. 22 Nisan’da donanma karadan Haliç’e indirilmiştir. 29 Mayıs sabahı İstanbul Osmanlı topraklarına katılmıştır. Sultan Mehmet İstanbul’a girince Ayasofya’nın önüne toplanan Bizans halkı, şehri yağma etmesini bekliyordu. Ama o ;’’ Ben Sultan Mehmet; hepinize söylüyorum ki, bu andan itibaren ne hürriyetleriniz, ne de hayatlarınız hakkında gazap-ı şahanemden korkmayınız. Kimsenin malı yağma edilmeyecektir. Kimseye zulüm yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inanışlarından dolayı cezalandırılmayacaktır’’ demiştir. İstanbul’un fethinden sonra ona Fatih denilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Limni, İmroz, Bozcaada ve Boğdan’ı almıştır. Belgrat savaşına kendisi bizzat savaşarak katılmış ve yaralanmıştır. Sırbistan daha sonra Amasra’yı almış, Trabzon Rum imparatorluğunu yıkmıştır. 1463 yılında Bosna daha sonra Hersek’i almış, 30 sene tam 25 seferi kendisi düzenlemiştir. 1481 yılında Gebze’de sefer sırasında zehirlenerek öldürülmüştür. Öldüğünde 49 yaşında olan Fatih, Fatih camisinde cenaze namazı kılınarak, Fatih’de cami yanında ki türbeye defnolunmuştur.

Fatih Sultan Mehmet, Gelmiş geçmiş en büyük Osmanlı Sultanıdır. İstanbul’un fethi ile Türk dünyasının Avrupa’ya açılmasında ve gelişmesine neden olmuştur. İmparatorluk, onun sayesinde büyümüş ve topraklarını genişletmiştir.
Son 50 Yorum
  1. Anonim
  2. Ayşe
  3. Fatih Sultan Mehmet
    • NİYE? ?
    • NİYE? ?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.