Menu

Er-Rahman isminin anlamı ve özellikleri


er-rahman-ismi

Er-Rahman – الرحمن

İslamiyet inancına göre, kainatın yaratıcısı olan Allah’ın 99 ayrı ismi bulunmaktadır. Her bir isminin ifade ettiği güzel anlamların dışında, bazı isimlerinin de özel olarak zikredilmesinin ayrı bir  güzelliği bulunmaktadır.

Bahsi geçen özelliklerdeki isimlerden birisi “Rahman”dır. Daha çok sıfat olarak kullanılan bu kelime, kullanılış biçimine göre özel isim özellikleri de alabilmektedir. Bu sebepten ötürü “Rahman” için hem sıfat hem özel isim özellikleri taşıyor yorumunu yapmak din alimlerince de uygun görülmüştür.

Rahman ismi, Allah-u Teala’nın çok özel bir ismi ve nitelendirileceği bir kelime olduğundan tüm alimlerin ve dinimizin öne sürdüğü ortak görüşe göre bu ismin her daim tek başına kullanılması uygun görülmüştür.

Bu ismin içeriğinde Allah’ın merhametli oluşu, rahmet gösterişi, tüm canlılara iyilik gösterişi vb. pek çok anlam bulunmaktadır. Allah’ın en büyük rahmeti, kullarına karşı sınırsız nimet ve iyilik sunmasıdır. Rahman ismi de bu yüzden bu konu başlıkları altında gelişebilecek her türlü konuyla ilintili olarak ele alınabilmektedir.

Örneğin; Allah’ın dünyaya gönderdiği tüm hayvanlara, bitkilere, insanlara kısacası tüm canlılara, kendisinde bulunan Rahman özellikleri gereği oldukça merhametli ve şefkatli davranması Rahman isminin hakkını verebilmesi ile ilgili bir durumdur.

Bu isim ilk olarak, İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’in ilk ayetinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak Müslümanlar tarafından bu cümleden de yola çıkılarak “Rahman” ve “Rahim” kavramlarının birbirleriyle oldukça karıştırıldığı dikkat çekmektedir. Ancak buradaki temel farkın, Allah’ın dünyanın rahmanı ve ahiretin de rahimi olduğu gerçeğiyle çok basit bir şekilde açıklamak mümkün olmaktadır.

 

Er-Rahman ismiyle alakalı söylenen en önemi bilgiler; gündelik yaşantısında sürekli bu ismi telaffuz etme durumunda bulunan kişilerin hayatlarındaki tüm sıkıntıların ve problemlerin yavaş yavaş ortadan kalkacağı, günde 100 kez Rahman isminin söylenmesinin kişilerin kalbine merhamet serpiştireceği, iyi insanların ve hayatta bir yere gelmiş insanların yanında okunmasıyla birlikte kişinin kendisinin de hayatında iyi bir makama geleceği veya bu ismi bir kağıda 298 kere yazıp yanında taşıyan kişinin başına gelecek her türlü kötülükten kurtulacağı söylenmektedir.

Rahman ismiyle ilgili Kuran-ı Kerim’de geçen bazı ayetler ise şunlardır;

“Yeryüzünde rızkı Allah’a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır.”  -(Hud 6)

 

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin! Eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.”  -(Bakara 172)

“Allah, şöyle dedi : ” Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise herşeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.”  -(Araf 156 )
Son 50 Yorum
  1. Nuran Arican
  2. Alptekin Yılmaz

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.