Menu

El-Mütekebbir ismin anlamı ve özellikleri


el-mutekebbir-ismi-ozellikleri
El-Mütekebbir – المتكبر

Allah’ın pek çok sıfatını anlatan birbirinden farklı 99 ismi olduğu bilinmektedir. Bu anlamları içeren isimlerinden birisi de “El-Mütekebbir” ismidir. Allah’ın kendi zatında eşsiz olduğu, tüm düzen içerisinde kendisinin en büyük ve kudretli olduğu zaten Müslümanlık inancı olan bireyler için bilinen bir gerçektir.

Kendisinin hiçbir güçle veya hiçbir insanla kıyaslanması kabul edilebilir bir şey olmamaktadır. Çünkü o derecede bir heybete ve kudrete nail olabilecek tek isim Allah-u Teala’dır. Toplum içerisinde kendilerini diğerlerinden büyük sananların, heybetli duruş için caka satanların karşısında Allah’ın gücünü hatırlatmak ve asıl korkulması gerekenin Allah’ın kudreti olduğunu söylemek kişilerin kendilerini soktukları hayali üstünlüğün sona ermesi için oldukça geçerli bir sebeptir.

Zaten eğer ki bir insanın üstünlük taslayabileceği bir yeteneği var ise, bu yetenek de Allah’ın kendisine verdiği beyin sayesinde oluşabilmektedir. Yani otomatikman kendi gücünü de yine Allah’a borçludur. Bir kişinin çok iyi yüzebilmesi, çok iyi yabancı dil konuşabilmesi, çok iyi zeka oyunu çözebilmesi ve daha pek çok şekilde örneklendirilebilecek kabiliyetleri Allah’ın kendisine geliştirmesi için verdiği beynini iyiye kullanıp kendisine yarar sağlayacak bir ya da bir kaç donanım eklemesiyle mümkün olmaktadır.

Bu ismin her sabah namazından sonra 664 sefer tekrar edilmesi, tekrar eden kişinin çevresine karşı sözü dinlenilen bir kişi olmasına, etrafında bulunan zalim olarak nitelendirilebilecek kişilerin kendisine itaat edecek duruma gelmesine vesile olmaktadır. Ayrıca El-Mütekebbir ismi bir kağıdın üzerine 101 kere yazıldıktan sonra bu kağıt gün içerisinde kişinin yanında bulundurulursa, o kişinin hayatındaki bereketin artacağı; işlerinin daha yolunda gideceği ve daha heybetli bir yapıya zamanla sahip olabileceği söylenenler arasındadır.

El-Mütekebbir isminin yer aldığı sureler ve ayetler ise şu şekildedir;

“Öyle Allah ki O, ilah yok O’ndan gayrı. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Allah, onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.”    -(Haşr:23)

“ Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir, nede boyca dağlara erişebilirsin.”   -(İsra, 37)

“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dür, Selâm (her kusurdan ve âfetten salim olan)dır, Müheymin (her zaman gözetip, koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbar (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsus olan)dir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehdir.”   -(Haşr Suresi (59)/ 23)
Son 50 Yorum
  1. Çağlayan Sivri
  2. huriye karakuzu

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.