Menu

El-melik isminin anlamı ve özellikleri


el-melik-ismi-ozellikleri

El-Melik – الملك

Allah-u Teala’nın 99 isminden biri olan “El-Melik” ismi, Melik kelimesinin  kökü bakımından “padişahlık”, “sultanlık” gibi anlamlara gelmektedir. Yani bu isimle anlatılmak istenen Allah’ın tüm evrenin padişahı olması yönünde bir anlamdır. Bilindiği üzere evrenin tüm dengelerinin sahibi ve herşeyin ulaşılabilirlik gücü Allah’ın olduğu için; bir şeyin olması ya da olmaması tamamen kendisinin bileceği bir durumdur.

Allah’ın böyle bir ismini sık sık zikrediyor olmak, dua aracılığıyla kendisinden olan beklentileri dile getirmek adına oldukça geçerli bir fırsat niteliğindedir. Öyle ki, dünyevi hayatta çevresindeki insanlardan bir şeyler isteyen; istedikleri gerçekleşsin diye kendi karakterinden ve hayatından ödün veren bireyler oldukça yanlış yapmakta ve kendilerini bu kadar küçülttükleri için de oldukça aciz duruma düşmektedirler. Halbuki Allah, kullarıyla kendisi arasında her daim özel bir iletişim ağı oluşturmakta; kişilerin böyle kendisi gibi insan olan kullara minnet edeceğine kendisinden bir şeyleri isteyip dilemesini yeğlemektedir.

Kuran-ı Kerim’in Fatiha surelerinde ve Nas surelerinde, Allah’ın Melik olma durumu; kendisinin her türlü durumun ve her insanın tek maliki olduğu, istediği herkesin üzerinde emretme yetkisinin bulunduğu, istediği tasarrufu yapabilmesi veya istediği herşeye sahip olabilmesi durumu şeklinde anlatılmıştır. Allah isterse istediğini ödüllendirebilir, istediğini cezalandırabilir, istediğine istediğini emredebilir veya istediğini zelil duruma sokabilmektedir.

El-Melik isminden Kuran’da şu ayetler aracılığıyla bahsedilmiştir;
“Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, bereketli Arş’ın sâhibidir.”  -(23:116)

“Göklerde ve yerde olanların hepsi; padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih etmektedir.”  -(62:1)

“O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir Allah yoktur. O, mâlik ve sâhiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.”  -(59:23)

“Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur’ân sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusuyla) Kur’ân’ı okumada acele etme; “Rabbim! Benim ilmimi artır” de.”  -(20:114)
Son 50 Yorum
  1. rabia
  2. Mehmet Sehıt
  3. Melih Yalciner

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.