Menu

El-halık isminin anlamı ve özellikleri


el-halik-ismi-ozellikleri

El-Halık – الخالق

Allah’ın 99 isminden biri olan “El-Halık” ismi; kelime kökeni olara “halk” kelimesinden türetilmiş bir isim olup, anlam açısından “yoktan var etme”, “takdire şayan olma”, “herhangi bir modele sahip olmadan sıfırdan bir şey inşa etme” anlamlarını barındırmaktadır. Daha abartılı biçimde kullanılmak istenirse “hallak” şeklinde kullanılmakta, bu kelime de “sürekli olarak yaratım içerisinde olma” anlamını ifade etmektedir.

Bu isim, Allah’ın sonsuz yaratım gücüne değinilen bir sıfat niteliğindedir. Hiçbir eşi benzeri bulunmayan bir şeyi ancak Allah’ın sıfırdan üretebileceği göz önüne alınırsa, bu isimle birlikte Allah’ın dışında baştan hiçbir örnek model olmadan sıfırdan bir şey üretebilen bir varlık olmadığı anlatılmaya çalışışmaktadır.

Dünya üzerindeki en ufak parçayı dahi Allah-u Teala sıfırdan yaratmıştır. Kendisinin yarattığı şeyler baz alınarak farklı olarak insan eliyle üretilen şeyler ise sonradan yaratılmıştır. Yani insanların ortaya çıkardığı şeylere “yaratılmış” gözüyle bakmamak gerektiği, zaten hali hazırda var edilmiş şeylerden yeni farklı şeyler üretme sürecine girildiği idrak edilmelidir.

Bu ismin özellikle seher vaktinde zikredilmesi; insanların basiretlerinin açılmasına ve ruhani olarak nur dolmalarına bir kapı açmaktadır. Bünyelerinde iyileşmesi zor hastalıkları barındıran kişilerin bu ismi bir kağıda yazıp bedenlerinde taşıması ve ismin sürekli zikredilmesi iyileşmeleri için mutlaka önerilmiştir.

Gece vakti bu ismin okunması ise, Allah tarafından bu kişinin dualarının daha iyi hissedilmesine ve isteklerinin daha çabuk karşılık bulmasına yardımcı olmaktadır. Bir hafta boyunca her gün 100 kere “Ya Halık” ismi tekrar edilirse kişinin hayatta başına gelebilecek türlü kötülüklerden ve belalardan da korunduğu söylenir.

El-Halık isminin, kutsal kitap olan Kuran-ı Kerim’de geçtiği noktalar ise şöyle özet bir şekilde örneklendirilebilir;

“Şanım Hakk’ı için biz insanı çamurdan, süzülmüş bir hülasadan yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde bir nutfe olarak yerleştirdik. Sonra o nutfeyi bir alaka olarak yarattık, sonra o alakayı bir mudga olarak yarattık, sonra bu mudgayı bir takım kemikler halinde yarattık, sonra bu kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla insan olarak meydana getirdik. İşte yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir.” -(Mu’minun 12-14)

“Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah’ın dışında bir başka Yaratıcı var mı? O’ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?” -(Fatır, 3)

“Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O’nun nasıl bir çocuğu olabilir? O’nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, herşeyi yaratmıştır. O, herşeyi bilendir.” -(Enam, 101)

“İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı’dır, öyleyse O’na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir.” -(En’am 102)

 
One Response
  1. huriye karakuzu

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.