Menu

El-gaffar isminin anlamı ve özellikleri


el-gaffar-ismi-ozellikleri
El-Gaffar – الغفار

Allah-u Teala’nın 99 isminden birisi olan “El-Gaffar” ismi; Arapça bir kelime olan “ğafere” sözcüğünden türetilmiştir. Normal şartlarda bir sıfat olarak “bağışlamış durumda olan”, “örten durumda olan” gibi anlamlara gelen ğafere kelimesi; Allah’ın bir ismi olarak kullanıldığında esirgeyen, bağışlayan anlamlarını taşımaktadır.

Bu isim genellikle “El-Afuv”la sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu iki ismin de benzer anlamlara gelmesi ikisinin anlam olarak birbirinin yerine kullanıldığı yanlış durumları da bazen meydana getirebilmekte; ancak El-Avuf ismi sadece size karşı bir suç işleyen kişilerin bu suçlarının sizin tarafınızdan suratına vurulması durumlarında anlamına uygun olarak kullanılabilmekte; El-Gaffar ismi ise aynı durumlarda kişinin kimsenin yüzüne suçunu vurmayıp kişiyi utandıracak durumlara getirmeyen kişiler için bir sıfat niteliğinde kullanılabilmektedir.

Gaffar terimi kullar için değil de Allah’ın yüce davranışları hakkında nitelendirici durumda kullanıldığında ise, Allah-u Teala’nın kullarına karşı her daim bağışlayıcı rolde olması; günahlarını affedip görmemezlikten gelmesi gibi durumları ifade eder durumda olmaktadır.

Bireylerin ruhani olarak sıkıntılı süreçlerden geçerken telaffuz edecekleri “estafurullahhe’l-azim ve etübü ileyh” şeklindeki cümle; tamamen bireyin huzura ve rahata kavuşmasını sağlamaktadır. Deyimi yerindeyse istiğfar etmek olarak da görülebilecek bu durum, kişinin her türlü rahatsızlığında Yaradan’ına sığınarak ondan huzur ve koruma beklemesi anlamındadır.

Kuran-ı Kerim içerisinde Gaffar isminin ve sıfatının geçirildiği ayetler ve sureler ise şöyledir;

Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;

Melekler kulun günahını yazarlar ve daha sonra semaya yükselirler. Semaya yükseldiklerinde kulun amel defterinde bu günahın yazılı olmadığını, buna mukabil işlemediği sevapların yazılı olduğunu görünce Allah-u Teala’ya şöyle derler;

“Ey Rabbimiz biz kuluna zulmetmedik. Ancak onun işlediğini yazdık.” Buna karşı Allah meleklere şöyle buyurur: “Evet doğru söylediniz. Kulum o günahları işlemiş ve defterindeki sevapları işlememişti. Lakin kulum günahına tövbe etti ve göz yaşlarıyla benden af diledi. Bende onun günahlarını mağfiret ettim ve ona karşı cömertçe muamele ederek günahlarını sevaba çevirdim. Ben ikram edenlerin en çok ikram edeniyim.”

Allah-u Teala, Gaffar olduğunu Kur’andaki şu ayetlerle de bize haber vermektedir;

“De ki: Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, gafurdur, çok bağışlayıcıdır ve rahimdir, çok merhamet edicidir.” (Zümer 53)

“Tövbe ve iman edip, salih amel işleyenlere gelince; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhamet edicidir. Ve her kim tövbe edip Salih amel işlerse, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner. (Furkan 70-71)

“Şüphe yok ki ben, tevbe eden, îmân edip sâlih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım.” (20:82)

“O, gökleri ve yeri hakla yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ay’ı emrine amade kılmış, her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, gücü sonsuz ve çok bağışlayıcı olan ancak O’dur.” (39:5)

“O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.”“O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.”  (38:66)

 

 

 

 
One Response
  1. Gaffar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.