Menu

El-cebbar isminin anlamı ve özellikleri


el-cebbar-ismi-ozellikleri
El-Cebbar – الجبار

El-Cebbar ismi, Allah’ın kendisini nitelendiren sıfatlarından bir tanesidir. Allah’ın bu ismi, kendisinin emirlerine karşı koyulamayacağını, kendisi ne isterse her daim zorla da olsa olacağını, kullarına karşı olan kudreti ve gücü sınırsız olan anlamlarındadır. Allah’ın tamir edici ve onarıcı hikmeti de aynı zamanda bu isimle birlikte nitelendirilmektedir.

Allah, kendi yarattığı kullarına her türlü irade ve güç kullanımı konularında sınırsız bir özgürlüğe sahiptir. Öyle ki; istediği zaman istediği her şeyi, zorla da olsa istenerek de olsa yaptırabilme yaptırımına sahip tek güç Allah’tır. Ancak bu gücü sadece yaptırımlar için değil, zor durumda olan kullarına yardımcı olmak amacıyla da kullanmaktadır.

Normal şartlarda Allah’ın kullarına karşı kullandığı bu güç kuvvet, çoğu zaman insanların kendi özgür iradelerini kullanmaları konusu söz konusu olduğunda ortadan kalkmaktadır. Çünkü Allah-u Teala, yarattığı kullarının özgün iradelerini kullanmaları için serbest bırakmakta ve en basit anlatımıyla “iyiyi-kötüyü” ayırmada serbest bırakmıştır. Bunun sebebi, Allah’ın kullarını kendi gücünü ve kudretini anlayabilecek kadar akıl sahibi ve bu kudretin altında yaşayabilecek kadar otokontrol sahibi olarak yaratmasıdır.

El-Cebbar isminin kullanımıyla ilgili söylenecek şeylerden ilki, bir kişinin başka bir kişi tarafından bariz bir şekilde haksızlığa uğratılması neticesinde; haksızlığa uğrayan bireyin El-Cebbar ismini zikretmesiyle birlikte kendi içerisinde yaşadığı üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulacağı durumudur. Bununla birlikte hapse girmiş veya bu tip bir zulüm altında kalmış kişilerin her gün 211 kere bu ismi telaffuz etmesi, içlerinde bulundukları sıkıntılı durumdan çıkabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Konuyla ilgili Kuran-ı Kerim’de geçen ayetlere örnekler de şunlardır;

“O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip, düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye: “İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin.” dedi. Her ikisi de: “İsteyerek geldik” dediler.”       -(Fussilet Suresi (41)/ 10, 11)

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik(mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dür, Selam (her kusurdan ve afetten salim olan)dır, Müheymin (her zaman gözetip, koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbar (dilediğini yaptıran)dir, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsus olan)dir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehdir.”      -(Haşr Suresi (59)/ 23)

“Onlar, Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi, ister istemez O’na boyun eğmiştir ve O’na döndürülüp götürüleceklerdir.”    -(Âl-i İmran Suresi (3)/ 83)
One Response
  1. mehmet emre

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.