Menu

Ekonomik Liberalizm Nedir ?


ekonomik-liberalizm-nedir

Ekonomik liberalizm denen olgu, ekonominin kendisinin bireysel hatlar üzerinden şekillenmesinin ve ekonomik tüm kararların bireyler üzerinden halledilmesinin ifade edildiği kelime topluluğudur. Ekonomik liberalizmin desteklediği ana durumlar; üretim araçlarında özel mülkiyet elde edilebilmesi ve piyasa ekonomisinde bireyselciliktir. Bu kavramın içeriğinde farklı ekonomi politikaları da barınsa da özellikle bu düşünce yapıları için kendi içinde bir yapılanma yolu tercih edilmiştir. Ekonomik liberalizm; diğer ekonomik formlar olan refah kapitalizmiyle, karma ekonomilerle, devlet kapitalizmiyle, sosyal liberalizmle ya da sosyal demokrasiyle herhangi bir ortak düşünce ya da bağlantı noktası içermemektedir. Çalışma alanı içerisinde bulunan açık pazarlara yaptığı destek ve serbest ticaret mantığı ile korumacılık faktörüyle de çoğu zaman çelişmektedir.

Ekonomik liberalizmin tarihçesi

Ekonomik liberalizm, tarih sahnesinde mantık olarak feodalizm düşüncesine ve merkantalizm görüşüne karşıt bir görüş, bir tepki niteliğinde ortaya çıkartılmıştır. Genel yapılanmasına bakıldığında, geçmiş dönemde klasik liberalizm düşüncesinin ve yapılanmasının ekonomiyle bağlantılı olan kolunu oluşturduğu görüşür. Ekonomik alanda hiç bir devlet müdahalesini kabul etmeyen ekonomik liberalizm düşüncesi; bu durumu da devletin kendi çıkarları doğrultusunda ekonomiyi piyasa içerisindeki daha üstün işletmelere yönlendireceği ve diğer tüm kuruluşlar için olumsuz sonuçlar doğurabileceği düşüncesine dayandırmaktadır. Ekonomik liberalizm düşüncesine sahip olan kişilerin ortak düşüncesi, herkesin kendi ekonomik durumuyla ilgili kararların kendilerinin vermesini ve bu sayede de ekonomik alanda çok iyi ve refah bir ortamın oluşacağı görüşünü benimsemişlerdir. Bu kavram günümüzde neoliberalizm, klasik liberalizm ve liberteryenizm gibi kavramlarla ortak çatı altında anılmaktadır.

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.