Menu

Dünyanın yaşı


Dünyanın yaşı konusunda, din ve bilim yüzyıllarca birbirine muhalif olmuşlardır. Bunun sebebi, bazı din adamları yeryüzünün yaşının çok genç olduğunu düşünmektedir. Bilim, yeryüzünün yaşını yaklaşık olarak 4-5 milyar yıl olarak kabul etmektedir. Din adamları ile olan kavga, bu yaşın evrim teorisi ile bir arada anlatılmasıdır.

Dünyanın yaşı nasıl hesaplandı?

Dünyanın yaşı, uzun zamandır kayaçların yaşı ile ölçülmektedir. Bilinen dünya üzerindeki en yaşlı kayaçların, bu gün var olmayan daha yaşlı kayaçlardan oluştuğu bilim adamları tarafından ispatlanmıştır. Dünyadaki en eski kayaçlar, Grönland’ın batısında bulunmuştur. Yaklaşık yaşları 4.1 milyar yıl olarak kabul edilmektedir. Buradan çıkarılacak olan sonuç, dünyanın yaşı bundan daha fazladır.

Hesaplama yöntemleri

Bugün bilim adamları dünyanın yaşını hesaplayabilmek için farklı bir yöntem kullanmaktadır. Buna göre, radyoaktif elementler başka elementlere dönüşmektedir. İncelenen bir kayaçta, kurşun 206 ve kurşun 207 atomlarının oranı kayacın yaşına bağlı olarak değişir. En yaşlı olduğuna inanılan bir kurşun minerali ile bugün okyanuslarda oluşan kurşunun izotop yapısı arasındaki fark, ancak bu iki örneğin oluşumları arasında 4.55 milyar yıllık bir zaman dilimi olması ile açıklanabilir. Bu süre de dünyanın yaşı olarak kabul edilir. En eski kayaçların yaşını hesaplamak için, radyoaktif rubidyum elementinin stronsiyuma dönüşme süreci de temel zaman ölçeği olarak kabul edilmektedir. Bu işlem sonucunda dünyamız 5.5 milyar yıllık olduğu kabul edilebilir. Jeologların uzun süren araştırmalarında, Dünyanın yaşının resmi olarak 4.55 milyar yıl olduğu kabul edilmiştir. Bu say, bilinen en eski karasal minerallerin yaşı ve güneş sisteminin yaşı arasındaki uzlaşma ve tartışmalar ile kabul edilmiştir.
Dünyanın yaşı konusunda dinleri incelediğimizde, dünyanın 7 günde yaratıldığı ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen tüm semavi dinlerde dünya Tanrı tarafından 7 günde yaratılmıştır.
Son 50 Yorum
  1. hasan77gz@hotmail.com
  2. murat parlak
  3. Sıla
  4. mehmet kılınç

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.