Menu

Dünyanın En Zengin Ülkesi : Katar


dunyanin-en-zengin-ulkesi-katar

Dünyanın en zengin ülkesi 2017 yılında yapılan araştırmaya göre Katar olarak belirlenmiştir, tahmini kişi başına düşen gelir 145,000 dolardır.

Katar hakkında genel bilgi

Tam adı “Katar Devleti” olan Karar, Arapça’da yağmur damlası anlamına gelmektedir. Aynı zamanda “Devlet-ül Katar” olarak da anılan bu ülke, Arap Yarımadası’nın doğusunda konuşlanmaktadır. Bu ülkenin tek sınırı Suudi Arabistan ülkesi ile vardır. Doğu kısmında da sınırı olmasa da Birleşik Arap Emirlikleri, kuzeyinde de İran bulunmaktadır.

2 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan Katar, ismini global alanda topraklarında bulundurduğu doğalgaz rezervleriyle ve petrol zenginlikleriyle duyurmuştur. Bu sahip olduğu kaynaklar sonucunda Katar denilince, kişi başına düşen gelir miktarının en fazla olduğu ülke akıllara gelmektedir. Yani buna göre de Katar için dünyanın en zengin ülkesi olduğu yorumu yapılmaktadır.

Dünya genelinde bu sebepten ötürü refah seviyesi en yüksek olan ülkelerin arasında ilk sırada gösterilen Katar, Ortadoğu’da var olan siyaset durumu açısından da kilit ülke pozisyonunda kalmıştır. Gün geçtikçe kendini geliştiren ve diğer ülkelere her alanda fark atacak özelliklere sahip olmaya devam eden Katar, özellikle ekonomik alanda kendisini oldukça ayrıcalıklı duruma getirmiştir.

katar-ulkesinin-ozellikleri

Katar ülkesinin özellikleri nelerdir?

Katar’ın tarihi geçmişi araştırıldığında, öncelikle bu ülkede ilk kez insanların yaşadıkları zamanın taş devrini gösterdiği bilinmektedir. Ülkede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ilk defa bu topraklarda 50.000 yıl önce yaşamsal fonksiyonların olduğu görülmüştür. Babiller ve Selçukluların yaşadığı bir ülke olan Katar’da, 7. yüzyıldan itibaren İslam dininin yayılmasından mütevellit Müslüman Abbasiler ve Emeviler gibi kafileler yaşamaya başlamıştır.

Uzun bir dönem bu şekilde giden ülkenin geçmişi, 16. yüzyıldan ta ki Birinci Dünya Savaşı’nın olduğu 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun gölgesinde geçmiştir. 19. yüzyıldan sonra bu topraklarda “Al Tani Emirliği” kurulmuş ve 20. yüzyıla yaklaşan dönemde 1971 yılında İngilizlerin himayesi altından çıkarak kendi bağımsızlığını ilan etmiştir.

Ülkenin başkenti Doha’dır ve yönetim biçimi olarak mutlak monarşi ile yönetilmektedir. 2,5 milyona yakın nüfusu bulunan Katar’ın askeri gücüne bakıldığında da, şuanda askeri olarak 12.000 kişinin görev yaptığı öğrenilmektedir.

Bunun dışında Katar’ı diğer ülkelerden ayıran en büyük fark, ülkedeki vatandaşların hemen hemen hepsinin denilecek kadar petrol yatağı hissedarlığı ve bizzat petrol yatağı sahipliği bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı refah seviyesi çok yüksek olan bu ülkede, petrol ve doğalgaz dışında hemen hemen hiçbir alanda başka bir üretim yapılmadığı söylenebilir. Ancak hizmet sektörü alanında ve inşaat alanında bu ülke kendini günden güne geliştirmeye başlamıştır.

Gelişmekte olan sektörlerden hizmet sektörüne bakıldığında, ülkede bu alanda çalışanların çok büyük çoğunluğunun Katar’a göçmen olarak gelen Asyalılar olduğu görülür. Bu göçmenlere maaş olarak çok cüzi miktarlar verilse de buna rağmen ülkeye çalışmak için gelenlerin rağbetinin çok yüksek olduğu görülmektedir.

Ülkede yaşayan Katarlıların hayatlarındaki en büyük pozitif etkinin ise ülkede herhangi bir sağlık hizmetine, kullanılan suya, elektriğe, gaza veya bir durumun / olayın vergisine tabi olarak bir ücret ödeme zorunlulukları olmaması olduğu söylenebilir. Çünkü Katar vatandaşı olan her kişiye bu imkan doğduğundan itibaren tanınmıştır. Yalnız bu koşullar sadece önceki kuşaklarından beri Katar’da ikamet eden kişiler için geçerlidir, sonradan Katar’a gelen ve göçmen olarak Katar vatandaşlığı alan kişilere bu tip imkanlardan ücretsiz yararlanma şansı tanınmamıştır.
Son 50 Yorum
 1. ensaregemen38@hotmail.com
 2. Fuat Cşkun
 3. Yaşar Toptaş
 4. Tahsin Ceyhan
 5. Elanur Ela
  • ensaregemen38@hotmail.com
 6. Latif Aktan
 7. Mehmet Çevik
 8. Yalçın Meriç
 9. Faruk Bilge
 10. Mustafa Ertan
 11. Yusuf Çiçekli
 12. Şenel Dırak
 13. Aziz Kurt
 14. Adem Varol

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.