Menu

Dünyanın en ünlü destanları


destanlar

İnsanlık tarihi boyunca pek çok olay ve kahramanlıkla ilgili destanlar yazılmış, bunlar günümüze büyük birer efsane olarak gelmiştir.

İnsanlar, bu destanlarla övünmüşler ya da hüzünlenmişler; Türklerin Orta Asya’dan çıkışlarından tutun da Truva savaşına varana kadar tarihte iz bırakmış birçok olay, bu destanlarla bizlere kadar ulaşmıştır.

İşte, dünyanın en ünlü destanları;

ilyada


İlyada Destanı: Bu destan Homeros’un Truva savaşını anlatan bir destandır. Yapılan araştırmalarda Homeros tarafından M.Ö. 8. ya da 7. yüzyılda  yazılmıştır.

Odysseia


Odysseia Destanı: Homeros’un en ünlü destanlarından biri olan bu destan, İlyada’nın devamı niteliğinde olup M.Ö. 800-600 yılları arasında yazıldığı düşünülmektedir. Yunanlı kahraman Odysseus’un Truva’nın düşmesinden sonra vatanına dönmek için çıktığı uzun yolculukta yaşadığı maceraları anlatılmaktadır.

oğuz kağan destanı


Oğuz Kağan Destanı: Oğuz-Hun destanları grubundan olan bir Türk destanıdır. Bu destanda Türklerin atası olan Oğuz Kağan’ın hayatını anlatmaktadır.

şehname


Şehname: Eski İran efsaneleri üzerine kurulan bu destan Firdevsi tarafından yazılan manzum bir destandır. Tam 60 bin beyitin bulunduğu bu destan, İran edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.

mahabbarata destanı


Mahabbarata Destanı: Hint kültüründe, Vishna inancının etkin olmadığı dönemlerde baş tanrılar vedik tanrılardır. Bunlar İndra, Soma ve Agni gibi tanrılardır. Sonraları Vishna inancı egemen olduğunda tekrardan şekillendirilen bir destandır. Destanda adalet ve erdem tanrısı Dharma’nın etkisinin olduğu görülmektedir.

kalevala destanı


Kalevala Destanı: Epik bir destandır. 19. yüzyılda Elias Lönnrot tarafından Fin halk hikayelerinden derlenip kaleme alınmıştır. Finlilerin ulusal destanı haline gelen bu destan, Fin edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Fin halkının Ruslara karşı bağımsızlıklarını ilan etmesinin ardından milliyetçiliğin öne çıktığı dönemde yazılmıştır.

prens igor destanı


Prens İgor Destanı: Novgorod-Seversk prensi olan İgor Svyatoslaviç’in 1185 yılında Kumanlara karşı çıktığı başarısız olan seferini anlatan bir ritimli bir şiir diline sahip destandır.

ramayana destanı


Ramayana Destanı: Dünyanın en fazla bilinen ve Hindistan’ın iki büyük destanından biri olan Ramayana destanı, Hint halk ozanı Valmiki’ye aittir. Eski Hint kültürü, dini, sosyal ve siyasal yaşamı anlatan bir destandır.
Son 50 Yorum
  1. yokyok pasa
  2. özgür yücel

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.