Menu

Dünyanın en fazla göç veren ülkeleri


en çok göç veren ülkeler

Dünya tarihi kurulduğundan bu yana insanlar iyi bir yaşam arayışı içinde göç etmişlerdir. Dünyada, pek çok ülkenin sağlık standartları ve eğitim sistemleri çok gelişmiş olduğundan ilgi uyandırmaktadır.

Göçmenlerin neredeyse tamamı, sosyal, dini, siyasi hoşgörüsüzlük, doğal afetler, savaş ve yoksulluktan kaçmak için göç etmektedir.

İşte, dünyanın en fazla göç veren ülkeleri ;

ukrayna


Ukrayna, 6.6 milyon kişi ;

Ukrayna’da yaklaşık 44 milyon kişi yaşamaktadır. Ülkede son yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık insanların ülkeye karşı umutlarını kaybetmelerine neden oluyor. Kanada, Amerika, Kazakistan, Avustralya, Brezilya ve Arjantin’e bu nedenle 6.6 milyon kişi göç etmiştir.

çin


Çin, 8.3 milyon kişi ;

Dünyada nüfusu en kalabalık olan ülkedir. Çin, tarih boyunca göçleri kontrol etmek için çok katı kurallar ve yasalar koymuştur. Son yıllarda bu yasaların yumuşaması ile özellikle öğrenciler ve iş hayatında çalışanlar ile girişimciler göç etmeye başlamıştır. Komünist rejim, aşırı nüfus artışı, hükümetin tek çocuk politikası gibi sorunlar göç etmeyi düşündürmektedir. Son yıllarda Çinli göçmenlerin bir kısmı ise, gelişen ekonomiye bağlı olarak ülkelerine dönmektedirler.

rusya


Rusya, 11 milyon kişi ;

Nüfusu 143 milyon kişi olan Rusya, özellikle 1991 yılında SSCB’nin yıkılması ile çok göç vermiştir. Rusya, ABD’den sonra dünyada göçmen barındıran ikinci büyük ülkedir. Rusya’dan göç edenlerse, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Letonya gibi eski Sovyet ülkelerinde yaşamaktadır. Bugün en fazla göç ise ABD’yedir. Genel olarak göç nedenleri, siyasi gerginlik, devlet yapısı, yüksek suç oranları, yolsuzluk ve sosyal sorunlardır.

hindistan


Hindistan, 11.4 milyon kişi ;

1.2 milyar kişi ile Hindistan çok kalabalık dünyanın 2. Ülkesidir. Yoksulluk, kirlilik, yetersiz beslenme, yetersiz kamu hizmeti ekonomisi gelişse de ülkenin en büyük problemleri arasındadır. Amerika’da yaklaşık 2 milyon Hintli yaşamaktadır. Kanada’da ise 1 milyon Hintli yaşar. İngiltere’de ise bir üçüncü nesil çoktan oluşmuş durumdadır. Son yıllarda, Yeni Zellanda ve Avustralya’ya çok fazla göç vardır.

meksika


Meksika, 12 milyon kişi ;

Dünyada en çok Meksika’lı göçmen olduğu düşünülüyor. Bu göçmenlerin çoğunluğu inşaat, imalat ve hizmet sektöründe çalışıyor. Çoğunluğu ise ABD’dedir. Meksika’da ekonomi düzeldiğinden ve ülke daha az tehlikeli olmaya başlayınca geri dönüş başlamıştır.