Menu

Dünya ilk ne zaman kuruldu


dünya

Dünya ilk ne zaman kuruldu

Dünyanın Bing Bang patlamasından sonra diğer gezegenlerle kurulduğunu biliyoruz. Yaklaşık 4.5 – 5 milyar önce kurulduğu düşünülen dünya kızgın bir gaz kütlesinden zamanla soğuyarak katılaşmıştır. Halen çekirdekte olan yüksek sıcaklığın da nedeni budur.

Dünyamız ilk oluştuğu zamandan günümüze kadar çeşitli jeolojik zamanlardan geçmiştir. Oluştuğu zamandan günümüze kadar geçen bu jeolojik zamanlarda iklim ve canlı türleri de oluşum göstermiştir. Bu jeolojik zamanlar, dördüncü zaman, üçüncü zaman, ikinci zaman, birinci zaman ve ilkel zaman olarak değerlendirilir. İlkel zaman; günümüzden 600 yıl kadar önce bittiği düşünülen ve 4 milyar yıl kadar sürdüğü düşünülen zaman aralığıdır. Dünyanın oluşumu ile, tek hücreli canlılar, ilk kıtaların oluşumu bu zaman aralığındadır. Birinci zaman ; Günümüzden 225 yıl kadar önce bittiği düşünülen ve 375 milyon yıl süren aralıktır.  Bu zaman aralığında, kömür yatakları oluşmaya başlamış, ilk kara bitkileri ve balık türlerinin ataları ortaya çıkmıştır. İkinci zaman ; Günümüzden 65 milyon yıl önce sona erdiği düşünülen ve 160 milyon yıl süren aralıktır. Dinazorların bu dönemin başında var olduğu ve sonunda yok olması en önemli noktasıdır. Ekvator noktasının ve soğuk iklimlerin başladığı dönemdir. Üçüncü zaman ;  Günümüzden 2 milyon yıl önce bittiği düşünülen 63 milyon yıl sürdüğü düşünülen zaman aralığıdır. Kıtalar şu anki görünümlerine bu aralıkta varmıştır. Bitki toplulukları ve iklimler bu zamanda oluşmuştur. Memeli canlılar bu dönemde evrime girmiştir.  Dördüncü zaman ; Günümüzden 2 milyon yıl önce başlayan ve hala sürdüğü düşünülen zaman aralığıdır. İklim değişikliklerinin ve insanın ortaya çıktığı zamandır.

Dünyanın ilk oluştuğu tarih ve yaşı çeşitli kayaçlardan ölçümlenmektedir. Görnland’ın batısında 3.8 milyar yıllık kayaçlara bulunmuş fakat daha yaşlı kayaçların günümüze gelemeden yok olduğu bilinmektedir.  Büyük okyanuslarda bulunan 4.55 yıllık  kurşunsa dünyanın kurulduğu tarih ile ilgili bilgi vermektedir. Genel olarak bilim adamlarının ortak kanısı 5.5 milyar yıl önce kurulduğudur.
Son 50 Yorum
  1. Onur
  2. HABİL
    • Ferhat

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.