Menu

Çoğu gerçekleşmiş kıyamet alametleri


Kuran’a göre alametler büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve küçük alametlerin de neredeyse hepsi çıktı. İşte o alametler…


İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.


Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.


Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.


Adam öldürme olayları ve fitne artacak.


Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.


Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.


Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.


Zina açıkça işlenir hale gelecek


Kötülük ve fuhuş yayılacak.


Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.


İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.

Allah allah diyecek kimse kalmayacak.


Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak


Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.


Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.

Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.


Kur’ân’ın önemi insanlar tarafından unutulacak.


Namaz kılınmayacak.


Emanete riayet edilmeyecek.


Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.


Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.


Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.

Yöneticiler insanlara zulmedecek.


Liderliğe elverişli kimseler azalacak.

Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.

Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.

Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak


Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.


Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.


Yıldız falına inanılacak.


Ani ölümler çoğalacak.

Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.

Akrabalık bağları kesilecek…

Kitapların sayısı artacak


Gasp olayları çoğalacak…


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, öldürme ve zorbalıktan başka bir yolla idareye sahip olunamayacaktır. Gasp ve cimrilikten başka bir yolla zenginliğe, dinden çıkma ve nefsânî arzulara tâbi olmaktan başka bir yolla da diğer insanların sevgisine (arkadaşlık ve dostluğuna) ulaşılamayacaktır.


“Kim bu zamana kavuşur ve zengin olması mümkün iken fakirliğe, sevgilerini kazanma imkânı varken nefretlerine, azîz (haysiyet ve itibar sahibi) olmaya gücü yeterken zillete sabrederse; Allah o kuluna, beni tasdîk eden elli sıddîk sevâbı verecektir.” (Minhâcü’s-Sâlihîn, 4, 1637, Tahâvî rh. rivâyet etmiştir)


1- Hazret-i Mehdi gelecek Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizi]

5 Dakikada ahir zaman
Son 50 Yorum
 1. şilan
 2. yiğit akyıl
 3. deepblack
 4. teoman.duman
 5. Anonim
 6. Anonim
 7. zeki
 8. Efsane Ömer Savun
 9. MELEK ZEBANİ
  • Anonim
 10. MELEK ZEBANİ
 11. Yusuf Kamacı
 12. Hasan Pirmurad
 13. Ugur Süleyman Arığyetkin
 14. Emıne Beyza Koç
 15. Emıne Beyza Koç
 16. Hüsamettin Yalın
 17. Yusuf Aydemir
 18. Ebru Gundes
 19. Yavuz Tepeyurt

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.