Menu

Çevre Kirliliği Nedir? Nasıl Önlenir ?


Çevre kirliliği ne demektir?

Kullanılan her türlü maddenin ve her türlü enerjinin doğanın biriktirebileceği seviyeden çok üst seviyelerde doğaya bırakılması hali olduğu söylenebilir. Dünya üzerinde yaşayan insan türü, oldukça geçmiş milyon yıllar öncesinden itibaren günümüz dünyasına gelene kadar kendisi çevreye uyum sağlamak yerine çevreyi kendisine uyum sağlar hale getirmeye çalıştığı için, doğal seleksiyonda sürekli olarak bir aksaklık yaşanmış ve bu durum milyon yıllardır çevre kirliliğinin kat be kat artarak gelmesine neden olmuştur.

Çevre kirliliğinin sonuçlarının bütün insanlığı ve canlı yaşamı etkileyeceğini göz önünde bulundurursak, her daim çevre koşullarına saygılı davranıp çevre kirliliği oluşmaması hakkında çaba göstermemiz gerekmektedir. Ancak bu tip düşüncelerin düşünülmesi şöyle dursun, insanoğlu kendi sonunun geleceğini bile bile modern çağda sürekli doğayı ve çevreyi kirletecek öğeleri meydana çıkarmaktadır.

Bu kirliliğin tek tip bir oluşumdan kaynaklanmadığı, pek çok sebebin pek çok alanda kirlilik yaratabileceği durumunun göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Çevre kirliliği çeşitleri olarak başlıca toprak kirliliği, su kirliliği, ses kirliliği ve hava kirliliği sayılabilmektedir. Bunun dışında çevreyi kirletecek ve uzun vadede yaşamsal zararlar verebilecek çevre kirlilikleri de ambalaj atıkları kirliliği ve radyoaktif kirlenme durumudur.

cevreyi-kirleten-atiklar

Toprak kirliliği nasıl önlenebilir?

 • Sanayi kuruluşlarından ya da evlerden çıkan kullanılamayacak atıklar, hem normal formda olsun hem kimyasal formda olsun mutlaka toprağa zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.
 • Nükleer enerji durumu mümkün olduğunca az ve doğru kullanılmalıdır.
 • Toprağın oldukça verimli olduğu yerlere yerleşim alanı kurulmamalıdır.
 • Tarım ilaçlarının ve yapay gübrelerin doğru kullanılması gerekmektedir.

Su kirliliği nasıl önlenebilir?

 • Su kaynaklarının olduğu bölgelerde kontrolsüz nüfus artışının engellenmesi gerekmektedir.
 • Su kaynaklarının son derece dikkatli bir şekilde koruma altına alınması gerekmektedir
 • Suyu arıtacak büyük ve temiz çalışan tesislerin kurulması gerekir.

Ses kirliliği nasıl önlenebilir?

 • Eğlence alanlarında ses yüksekliği mümkün olduğunca kontrol altında tutulmalıdır.
 • Hem işyerlerinde hem de evlerde sesi yalıtabilen camlar kullanılmalıdır.
 • Gürültülü bir çalışam prensibine sahip olan fabrikaları mümkün olduğunca şehrin dışına kurmak gerekir.
 • Şahsi araçlardan mümkün olduğunca az korna çalınması ve hatta çok da gerekmedikçe yollara şahsi araçlarla çıkılmaması gerekliliği vatandaşlara aşılanmalıdır.

Hava kirliliği nasıl önlenebilir?

 • Fabrika atıklarının suya karışması önlendiği gibi havaya karışması da önlenmelidir.
 • Fosil yakıt tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
 • Ormanların miktarının arttırılması ve bu ormanların yanmasının engellenmesi gerekmektedir.
 • Ozon tabakasını etkileyen maddelerin kullanımının yasaklanması gerekmektedir.
 • Şahsi ulaşım yerine mümkün olduğunca deniz taşımacılığı ya da demiryolu (metro,metrobüs gibi) taşımacılığı tercih edilmelidir.

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.