Menu

BİLİRUBİN nedir ve tahlili


kanda araştırma

Kan içinde olan eritrositler yaklaşık 4 ay canlı kalırlar. Bu sürenin sonunda parçalanırlar.

Eritrositlerin içindeki hemoglobin kimyasal belirli tepkimeler ile bilirubine dönüşür.

Safra suyuna ve dışkıya kahverengi ve koyu sarı rengi veren bilirubindir.

Bilirubin’in vücutta artması sarılığı meydana getirir. Yenidoğanlarda ilk 1-2 gün içinde bilirubin değeri artar buna yenidoğan sarılığı denilir. Bilirubinin karaciğerde olan formuna direkt bilirubin denilir.  Bilirubinin karaciğerde olmayan formuna indirekt bilirubin denilir.

Direkt bilirubin neden yükselir?

Hepatit,

Siroz,

Karaciğer içinde ve safra yollarında tıkanıklık yaratan hastalıklar (taş, tümör vs.)

Karaciğerde toksit etki yaratan bazı ilaçlar,

Safra kanalı tıkanıklığı,

Rotor sendromu direkt bilirubini yükseltir.

Blood test

 

İndirekt bilirubin neden yükselir?

Hemolitik anemi (kırmızı kan hücreleri yıkımı)

Sferositoz,

Eritrosit enzim eksikliği,

Gilbert sendromu,

Kullanılan bazı ilaçlar nedeni ile yükselir.

Hamilelikte bilirubin neden yükselir?

Bilirubin genelde hamilelikte yükselmez. Fakat, gebeliğe bağlı olan sarılıkta hızla yükselir. Gebelikte artan östrojen hormonu nedeni ile, karaciğer safra atımını bozabilir ve kanda bilirubin artar. Genelde gebeliğin son döneminde rastlanan bir durumdur. Gebelik sonrası kendiliğinden düzelir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.