Menu

Bebeğin cinsiyeti nasıl ve ne zaman belli olur


ultrasonla cinsiyet tespiti

Bebeğin cinsiyetinin anlaşılabilmesi için anne adayının ultrason kontrolüne girmesi gerekmektedir. Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti gebeliğin başlangıcından itibaren genetiksel olarak bellidir. Bebeğin cinsiyetinin ultrason ile bakılmak suretiyle anlaşılabilmesi için belirli bir büyüklüğe ve olgunluğa ulaşması gerekmektedir.

Cinsiyetinin anlaşılabilmesi için ultrason kontrolü, 3. ay bittiğinde yani 13. hafta dolaylarında anlaşılabilse de, genellikle 16-17. haftalarda çok daha net bir şekilde öğrenilebilir. Bebeğin cinsiyetinin en net olarak görülebileceği dönem ise 20. haftaya yaklaşıldığındaki dönemdir. Cinsiyet tespitinde çok nadir olsa da hatalar olabilmektedir. Tespit edilen cinsiyetin bir sonraki ultrasonda farklı olduğu görülebilmektedir. Bu durum daha çok erkek bebeklerin cinsel organının ultrasonda görülememesinde oluşmaktadır. Bebeğin cinsiyeti şayet erkek olarak tespit edilmişse, ultrasonun yanılma payı çok fazla değildir. Çünkü erkek bebeğin cinsel organının ultrasonda izlenmesi ile bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu söylenebilir. Kız olduğu söylenen bebeklerde hata payı çok daha fazladır. Bebeğin penisinin izlenememesi onun kız olduğu kanısını doğurmaktadır.

ultrasonla cinsiyetin belirlenmesi

Bebeğin cinsiyeti, ultrason kontrolü dışında anne karnından alınan amnion suyu ( amniyosentez ) ya da koryon villus biyopsisi kardosentez gibi metotlarla yapılan incelemelerde de kesin olarak tespit edilebilmektedir. Tüm bunlardan başka evde cinsiyet tespiti ile ilgili testler geliştirilmiştir. Bu testler bazı ülkelerde sakıncalarından ötürü yasaklansa da %80 oranında cinsiyet tespiti sağlamaktadır.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.