Menu

Amip nedir ne işe yarar amip görevi nelerdir


amip

AMİP (Biy)
Denizlerde, tatlı sularda veya nemli topraklarda yaşayan tek hücreli canlılardır. Genellikle serbest yaşarlar. Vücutları hareketsizken küremsi, hareket halinde ise sürekli değişir. Vücutlarından yalancı ayaklar çıkar. Hareketleri yalancı ayaklar yardımı ile olur.

Amiplerin sitoplazmaları ektoplaz-ma (dış plazma) ve endoplazma (iç plazma) olarak ayrılır. Bir veya daha fazla çekirdek taşıyabilir. Vücutlarında ona şekil verebilecek iskeleti yoktur. Amipler yalancı ayakları yardımı ile katı yüzeylerde kayarak hareket ederler.

Amiplerin bir kısmı kendileri tarafından salınan maddeler ile kabuk meydana getirirler, diğerlerinde ise ektoplazma çıplak kalır.
Çoğalmaları genellikle ikiye bölünme ile olur. Tomurcuklanma da görülür. Tatlı sularda yaşayan kabuklu amiplerin çoğalması tomurcuklanma iledir.

Amiplerin beslenmeleri heterotrof-tur. Avlarını yalancı ayaklarını uzatarak yakalar, vakuol içine alırlar ve orada sindirirler. Tipik zemin hayvanlarıdır. Serbest olanlarının dışında bir kısmı da parazit olarak insanlarda ya da çeşitli hayvanların barsaklarında (nadiren vücut boşluklarında) yaşarlar. Parazit olanlarda kontrakti! vakuol yoktur. Amipier bir hücrelilerin (Proto-zoa), kök bacaklılar (Rhizopoda) sınıfından olup, çıplak amipler (Gymna-möba) takımındandır.

Hastalık yapan bazı önemli amipler Entamoea coii (insanların kalın barsağında kommensam yaşar, Entamoeba histolytica insanlarda amipli dizanteri yapar.
Son 50 Yorum
 1. Anonim
 2. nurefşan tekin
 3. darbeli matkap
 4. Furkan
 5. süslü sena
 6. Serhat İlgun
 7. Hamza Kandemir
 8. Refik Dilek
 9. alpaslan
 10. Bedir Arslan
 11. bayram
 12. dilek çabuk
 13. guler
 14. guler
 15. Cano Can Saygı
 16. onur
 17. misafrrr
 18. mert
 19. misafir
 20. amip sorusu
 21. mertcn
 22. tatlı cadı
 23. ftmnr

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.