Menu

Amip nedir ne işe yarar amip görevi nelerdir


amip

AMİP (Biy)
Denizlerde, tatlı sularda veya nemli topraklarda yaşayan tek hücreli canlılardır. Genellikle serbest yaşarlar. Vücutları hareketsizken küremsi, hareket halinde ise sürekli değişir. Vücutlarından yalancı ayaklar çıkar. Hareketleri yalancı ayaklar yardımı ile olur.

Amiplerin sitoplazmaları ektoplaz-ma (dış plazma) ve endoplazma (iç plazma) olarak ayrılır. Bir veya daha fazla çekirdek taşıyabilir. Vücutlarında ona şekil verebilecek iskeleti yoktur. Amipler yalancı ayakları yardımı ile katı yüzeylerde kayarak hareket ederler.

Amiplerin bir kısmı kendileri tarafından salınan maddeler ile kabuk meydana getirirler, diğerlerinde ise ektoplazma çıplak kalır.
Çoğalmaları genellikle ikiye bölünme ile olur. Tomurcuklanma da görülür. Tatlı sularda yaşayan kabuklu amiplerin çoğalması tomurcuklanma iledir.

Amiplerin beslenmeleri heterotrof-tur. Avlarını yalancı ayaklarını uzatarak yakalar, vakuol içine alırlar ve orada sindirirler. Tipik zemin hayvanlarıdır. Serbest olanlarının dışında bir kısmı da parazit olarak insanlarda ya da çeşitli hayvanların barsaklarında (nadiren vücut boşluklarında) yaşarlar. Parazit olanlarda kontrakti! vakuol yoktur. Amipier bir hücrelilerin (Proto-zoa), kök bacaklılar (Rhizopoda) sınıfından olup, çıplak amipler (Gymna-möba) takımındandır.

Hastalık yapan bazı önemli amipler Entamoea coii (insanların kalın barsağında kommensam yaşar, Entamoeba histolytica insanlarda amipli dizanteri yapar.
Son 50 Yorum
 1. nurefşan tekin
 2. darbeli matkap
 3. Furkan
 4. süslü sena
 5. Serhat İlgun
 6. Hamza Kandemir
 7. Refik Dilek
 8. alpaslan
 9. Bedir Arslan
 10. bayram
 11. dilek çabuk
 12. guler
 13. guler
 14. Cano Can Saygı
 15. onur
 16. misafrrr
 17. mert
 18. misafir
 19. amip sorusu
 20. mertcn
 21. tatlı cadı
 22. ftmnr

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.