Menu

Allah’ın 99 ismi Esmâ-i Hüsnâ sırrı


Akademisyenler ve doktorlar bu konuda hemfikir. Mesela sabırsız biri ‘Ya Sabır’ çekerek sabırlı olmayı başarabilir. Peki hangi ismi, günde kaç kez ve hangi halimiz için zikretmemiz gerekir? Zaman’dan Dilek Güray konunun uzmanlarına sordu…


Her ismin kainatta bir karşılığı var

Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi): Bazı müfessirlere göre “Âdem’e öğretilen isimler” de Esmâ-i Hüsnâ’dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem’e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev’i olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

Genç ve diri kalmak için El-Hayy…
Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı
): Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 ismin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela ‘Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy… Genç ve diri kalmak için çekilebilir.

İnsanoğlu, bu isimlere muhtaçtır
Süleyman Sargın (Kürsü sayfası editörü): İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye’ye dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah’ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb’ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O’nunla irtibatı eksik kalır.


Esmaül hüsna
Son 50 Yorum
 1. kovser
 2. Sıddık Uslu
 3. Sıddık Uslu
 4. Sıddık Uslu
 5. ali
 6. Yaşar Keleşoğlu
 7. Yaşar Keleşoğlu
 8. Sena Baş Baş
 9. Anonim
 10. Trsohbetler Kullanıcıları
 11. arda
 12. kemal
 13. ibrahim
 14. ismail
 15. suzan
 16. ahmet
 17. cicek
 18. rukiye
 19. zeynep12
 20. leyla
 21. sınem
 22. Osman KARAHAN
 23. rengin
 24. rengin
  • aslı
 25. rengin
  • Kadir
 26. serin
 27. yeliz
 28. yesim
  • arzu
 29. sedat sırma
 30. Nevzat KUNT
 31. ben
 32. remzi.aktas
 33. serpil
 34. okan

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.