Menu

Allah isminin anlamı ve özellikleri


allah-ismi-ve-ozellikleri

Allah – هو الله ismi şerifi ve bu ismin özellikleri

İslam dini inanışına göre, bütün kainatı yaratıcı isim olarak “Allah” kulanılmaktadır. Allah’ın kendiliğini anlatan tek kelime “Allah”; onun diğer özelliklerini anlatan isimler de Allah’ın tasvirinin yapılabileceği isimler olarak kabul edilmiştir.

“Allah” isminin en dikkat çekici özelliği, dünyadaki hiçbir dil vasıtasıyla tam olarak bu ismin karşılığının bulunamamasıdır. Yani Almancada “Gott” denmesi, İngilizcede “God” denmesi, Farsçada “Hüda” denmesi veya Türkçede de “Tanrı” denmesi hiçbir zaman Allah ifadesinin tam olarak anlamını ifade edememektedir.

Allah; tek ve biricik olarak evreni sıfırdan var eden, tüm düzeni ve kainatı oluşturan, tüm yaşayan canlıların hayatını ve kaderlerini onlara bahşeden, ölüm zamanlarını ve hayatlarındaki tüm akışı belirleyen, evrendeki herşeyin tek ve sonsuz sahini Hakk’tır. Kendisine böyle bir ilah gözüyle bakılmasının nedeni, sonsuz bir yüceliğe ve ulaşılmazlığa sahip olmasıdır.

Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim kitabında isminin zikredildiği bölümlere örnekler ise şu şekilde verilebilir;

“Allahu yestehziu bihim ve yemudduhum fi tugyanihim ya’mehun(ya’mehune).” -(Bakara, 15)

“Allahu veliyyullezine amenu, yuhricuhum minez zulumati ilen nur(nuri), vellezine keferu evliyauhumut tagutu yuhricunehum minen nuri ilaz zulumat(zulumati), ulaike ashabun nar(nari), hum fiha halidûn(halidune).” -(Bakara, 257)

“Ve eıddu lehum masteta’tum min kuvvetin ve min rıbatil hayli turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum ve aharine min dunihim, la ta’lemunehum, allahu ya’lemuhum, ve ma tunfiku min şey’in fi sebilillahi yuveffe ileykum ve entum la tuzlemun(tuzlemune).” -(Enfal, 60)

“Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyameti fima kuntum fihi tahtelifun (tahtelifune).” -(Hacc, 69)

“Ya eyyuhan nasutteku rabbekumullezi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevceha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisaa(nisaen), vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham(erhame). İnnallahe kane aleykum rakiba(rakiben).” -(Nisa, 87)

 
Son 50 Yorum
 1. Anonim
 2. LEYLA ÖZTÜRK
 3. LEYLA ÖZTÜRK
 4. LEYLA ÖZTÜRK
 5. ahmetsahin1974@hotmail.com
 6. girlofrain
 7. ufuk
 8. safrswevg
 9. Active Bilişim-Osman Kabalay
 10. Anonim
 11. Yavuz Şirin
 12. Gazi Kömmeci
 13. Abdulkadir Akpinar
 14. Ruşen Kartal
  • defne yıldız
 15. Şamil Yücel
  • Barış Kalay

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.