Menu

Ahilik Nedir ?


ahilik-nedir

Ahilik hakkında bilgiler

Öncelikle ahi kelimesinin kökeninden bahsedersek, konuyla ilgili tarih sürecinde iki farklı iddia bulunmaktadır. İlk ortaya atılan iddia, bu kelimenin Arapça kökeninden geldiği ve Ahi kelimesinin Ahiyye kelimesinin tekil hali olan “ah” haline sonradan 1. tekil halini ifade eden “ya” ekinin ilavesiyle ahi şeklinde ifade edildiğidir. Bu ifadenin özü, anlam olarak “kardeşim” ifadesine gelmektedir.

Diğer iddia ise bu kelimenin Türkçedeki “akı” kelimesinin zaman içerisinde değişimi sonucu kelimenin son halinin ahi haline geldiği üzerinedir. Bu kelime, Osmanlı zamanındaki Ahi birliklerinde Ahi Baba şeklinde de ifade edilmiştir.

Ahilik teşkilatı, Hacı Bektaş-i Veli’nin fikir babalığını yaptığı ve Ahi Evran tarafından kurulan bir tür dayanışma teşkilatıdır. Osmanlı döneminde ve bundan öncesinde de Selçuklu döneminde yaşayan Horasan kökenli olan Müslüman Türkmenlerin ekonomi alanında, ticaret alanında ve sanat alanında yetiştirilmelerini sağlayan ahilik teşkilatı; yetiştirdikleri bireylerin hem ekonomik açıdan hem de ahlaki açıdan eksiksiz bireyler olmalarını sağlamak adına çaba göstermiştir.

Yani sonuç olarak günümüzde yer alan pek çok esnaf odasıyla aynı mantık çerçevesinde varlığını sürdürmüş olan ahilik cemiyeti; bünyesinde bulunan her bireye iyi bir ahlak yapısını, doğrucu bir karaktere sahip olmanın gerekliliğini, yardımseverliğin hoşluğunu ve kardeşlik duygularının beslenmesinin güzelliğini öğretmeye gayret göstermiştir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.