Yıldırımın kaç türü vardır
Menu

Yıldırımın kaç türü vardır

yıldırım

Yıldırımın kaç türü vardır?

Yıldırımın oluşumu

Güneş ışıkları nedeniyle ısınan hava yükselmektedir. Bu sırada buharlaşan su da yukarı taşınmaktadır. Yükselen hava, 3 km’ye çıktığında soğuk hava katmanına ulaşmaktadır. Örnek verecek olursak, soğuk havalarda nefes alıp verdiğimizde dışarı çıkan nefesimizin buharlaşması gibi buharlaşmakta ve bulutları oluşturmaktadır.

Kesin ve net olarak bilinmese de bulutların yükselmeleri esnasında, bulut içinde oluşan buz kristalleri birbirine sürtünmekte ve statik elektrik enerjisi ortaya çıkarmaktadır. Oluşan bu statik elektrik enerjisi, bulutların en üst katmanlarında pozitif, alt katmanlarında ise negatif yüklü bir şekilde birikmektedir. Bulutun içinde oluşan yük, havayı iyonize edebilecek güce ulaştığında da yıldırım meydana gelmektedir. Oluşan bu yıldırımların farklı farklı türleri de bulunmaktadır.

Yıldırım türleri nelerdir?

Yıldırım türleri üç ana başlıkta incelenebilir. Bunlar; buluttan toprağa, buluttan buluta ve buluttan kendi çevresindeki havayadır. Bu yıldırım türlerinden en çok bilineni ve insanlar açısından en fazla tehlike arz eden yıldırım türü buluttan toprağa olan yıldırım türüdür. Bu türdeki yıldırımın oluşumu, oluşan aşırı elektrik yüküyle yüklenmiş olan bulutla, elektriksel manada nötr görevi gören toprak arasında bir elektriksel gerilim meydana gelir. Toprak ve bulut arasındaki mesafe düştükçe elektriksel alan artmakta, normal olarak yalıtkan olan hava elektriksel olarak kırılmakta ve iletken durumuna geçmektedir. Bunun neticesinde, buluttan toprağa çok yüksek oranda akım akmaktadır. Bu durum toprağın bulutla aynı elektriksel potansiyele sahip olana dek devam etmektedir. Diğer bir deyişle, bulut elektriksel yükünü kaybedip nötr duruma gelene kadar devam etmektedir.

Yıldırım nereye çarpar?

Yıldırımın çarptığı noktalar gökyüzüne en yakın olan yerlerdir. Telefon direkleri, cami minareleri, TV antenleri sıklıkla yıldırım çarpmasına maruz kalırlar. Yağmurlu ve yıldırımlı bir havada televizyon seyretmek tehlikeli olabilir. Yıldırım televizyon anteninize ya da elektrik dağıtım hatlarına çarparak elektrik akımının yükselmesi ile zarar verebilir. Elektrikle çalışan pek çok cihazınız zarar görebilir. Bu tarz cihazları yıldırımlı olan havalarda kapatmak ve prizden çekmek bu nedenle gereklidir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.