Vakıf nedir
Menu

Vakıf nedir

Bir hizmet verebilmek için, kişilerin kendi istekleri ile para ve mal bağışı yaparak kurulan kurumlara vakıf denilmektedir. İnsanlar arasında sosyal yardımlaşmanın yapılması, yardımlaşma, destek olma gibi pek çok görev üstlenirler. Ayrıca eğitime, öğretime, yoksullara ve yaşlılara yardımcı olurlar.

Vakıflar ne hizmet verir?

Vakıflar, çok eski zamanlardan bu yana vardır. İlk vakıflar, antik çağlarda kurulmuştur. Bu zamanlarda, tanrılar adına yapılan mabetlere zenginler bağış yaparlar ve yoksullara yemek, giyecek dağıtılırdı. Zamanla, ortaçağda kiliselerde papazlar para, buğday gibi yiyecek toplayarak, yoksul ve yaşlılara dağıttılar, öksüz çocuklar için evler kurdular ve bütün bunlar vakıflardı. Osmanlı imparatorluğu zamanında, sarayda güçlü olan saray erkanı yoksullar ve hastalar, öksüzler için çeşitli vakıflar kurmuşlardır. Bu sayede, uzun yıllar boyunca öksüz çocuklar bakılmış, hastalar şifa bulmuşlardır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, 1935 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ülkemizde ki tüm vakıflar buraya bağlı olarak çalışmaktadır. Vakıflar; dini, sağlık, eğitim ve öğrenim, aş evi, sosyal, sanat ve kültür, para yardımı, milli savunma, iktisadi, ulaştırma ve spor hizmetleri vermektedir.

Vakıflar genel müdürlüğüne bağlı olan, vakıf eserlerinin sayısı 7.500 civarındadır. Vakıflar genel müdürlüğü, devlet tarafından da desteklenmektedir. Bu nedenle, her yıl devlet bütçesinden ödenek ayrılmaktadır. Vakıflara bağlı öğrenci yurtları, öğrencilerin barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Düşkünler ve yoksullar için aş evleri açıp, onların daha sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunulur. Ülkemizdeki büyük vakıflara örnek vermek gerekirse, Mehmetçik Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Kalp Vakfı, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı olarak sayabiliriz.

İslam dininde vakıf nasıl geçmektedir?

İslam hukukunda vakıf, sadaka-ı cariyeden sayılmıştır. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydaları olanıdır. Düsturunu rehber edinen ecdadımızda, helal mal ve paralarını vakfetmişlerdir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.