Menu

Urfa’nın tarihi ve efsanesi

urfa baş

28 Şubat 1087 yılı Urfa’nın büyük Türk hanlığına geçme tarihidir. Urfa’nın ilk olarak Türk hakimiyetine girmesi yaklaşık 11 yıl sürmüştür. 1. Haçlı seferinde Latinlerin eline geçen Urfa’da hemen bir devlet kurulmuştur. Bu devlet 48 yıl kadar ayakta kalmış ve bu süre içinde Urfa’ya Fransız kökenli 4 kont hüküm sürmüştür.

urfa1

Kontluğun yıkılmasından sonra Urfa topraklarında bir Türk hanedanı Begtiginler 1144-1233 yılları arasında hüküm sürmüştür.  Urfa daha sonra Türk Memlük hakimiyetine girmiştir. Urfa ve etrafının kesin olarak Osmanlılara geçmesi, 1516 yılındadır. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine başlamış bu sürede Urfa’yı topraklarına katmıştır. Osmanlı zamanında Urfa, Osmanlı idaresinde Rakka Beylerbeyliği denilen eyaletin merkezi olmuştur. Bu devirde Ruha denilen şehir zamanla Urfa olarak anılmıştır.

urfa2

Urfa şehrinin kurulduğu topraklar tarihte ilk olarak Hititlerin topraklarına katılmıştır.  Fakat bu bölge daha çok Mezopotamya’daki Samilerin yani Babil’liler ile Asurların yönetimi altındaydı. Hititlerden sonra Babil’liler ve Asurlular Urfa’yı almışlardır.  MÖ. 4. Yüzyılda Büyük İskender’in İran yani Pers hükümdarlığına son vermesine kadar Perslerin elinde kalmıştır. Tüm bu dönemler arasında Urfa gelişmiş ve güney Doğu Anadolu’nun en gelişmiş şehri olmuştur. Şehirde, Arami kültürü vardır. Arami krallığı sırasında Bizans’a ve İran’a haraç vererek hayatta kalmıştır. Urfa, 7. Asrın sonunda Hz. Ömer halifeliğinde Müslüman Araplar tarafından alınarak fethedilmiş ve İslam imparatorluğuna katılmıştır.

urfa4

Urfa efsanesi

Urfa aynı zamanda efsanelerin şehridir. Bilindiği gibi Hz. İbrahim, Nemrud kavmini  Hak yoluna getirmek için vazifelendirilmiş bir peygamberdir. Puta tapan halkı ikna etmek için bir gün balta ile putları kırmıştır. Bunu haber alan Nemrud, Hz. İbrahim’in ateşe atılmasına emir vermiştir. Hemen büyük bir ateş yakılarak Hz. İbrahim bu ateşe yüksek bir yerden atıldı. Yaklaşık 7 gün ateşte kalan Hz. İbrahim, sağ sağlim ateşten çıktı. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer bugünkü Urfa’da bulunan balıklı göl olarak kabul edilir.

urfa3

Bu suyun içinde yaşayan balıklar kutsal sayılır. Avlanmaz beslenir. Urfa kalesinde olan bir mağara ise Hz. İbrahim’in doğduğu mağara olarak kabul edilir. Nemrud, Hz. İbrahim doğmadan onun geleceğini rüyasında görür. Bu nedenle tüm erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Uşa adında ki bir kadın doğum yapacakken kaçar ve bu mağarada Hz. İbrahim’i doğurur.

Son 50 Yorum
  1. et
  2. Ebrar
  3. ferhat ölüoğlu
  4. ibrahim
  5. Anonim
    • ferhat ölüoğlu
  6. selin yılldırım

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.