Menu

Türkçe Kuran Dinle

Kur’an’ın en yaygın tarifi: Hz Muhammed(ASM)’e indirilen, mushaflarda yazılı, O’ndan tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ve dinlenmesiyle ibadet edilen, beşerin benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahi kelamdır”

KUR’AN HAKKINDA KISA KISA

Kuranı kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir

Bütün insanların Hakk’a irşadını esas alan Kuranın ana maksatları dörttürTevhid , nübüvvet , ahiret , ibadet ve adalet

Kuranı kerim hz ebubekir zamanında zeyd b sabit tarafından Mushaf haline getirildi

Kuranı kerimi insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlatmayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan gerektiğinde yorumlayan eserlere tefsir denir

Kuranı kerim peygamber efendimize (sav) Mekke yakınlarında hira mağarasında 610 yılı ramazan ayında nazil olmaya başladı

Kuranı kerimde birtakım ayetler vardır ki bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptirbu secdeye tilavet secdesi denir ve kuranda 14 defa zikredilmiştir

Kuranı kerimde hakkında en çok ayet inen kavim İsrail oğullarıdır

Kuranı kerimin kalbi olarak zikredilen sure yasin suresidir

Kuranı kerimdeki en uzun sure bakara suresidir

Kuranı kerimdeki en kısa sure kevser suresidir

Kuranı kerimde ismi açık olarak geçen tek sahabe hz zeyd (ra) dır

Kuranı kerimin mücadele suresinin her ayetinde ALLAH kelimesi vardır

Kuranı kerimde ismi açıkça zikredilmiş kadın hz meryemdir.

Peygamber efendimiz sav bildirdiğine göre ihlas suresini okumak kuranı kerimin üçte birini okumaya bedeldir

Kuranı kerimi usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne tecvid denir

Kuranı kerimdeki en uzun ayet bakara suresi 282 ayetidir

Kuranı kerim hz Osman zamanında çoğaltılıp dağıtıldı

Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen muavvizeteyn sureleri felak ve nas surelerinden oluşur

Kuranı kerimin son inen ayeti maide suresinin 3 ayetidir.

Not: Eğer mozilla (firefox) ile dinleyemiyorsanız Explorer ile dinlemeyi deneyin..

Prof.dr.Hamdi döndüren tarafından seslendirilen, 30 CÜZ Türkçe kuran.

Fatiha suresi – Bakara 141

Bakara 142 – Bakara 252

Bakara 253 – Ali imran 91

Ali imran 92 – Nisa 23

Nisa 24 – Nisa 147

Nisa 148 – Maide 82

Maide 83 – En’am 110

En’am 111 – Araf  87

Araf  88 – Enfal 40

Enfal 41 – Tevbe 93

Tevbe 94 – Hud 5

Hud 6 – Yusuf 52

Yusuf 53 – İbrahim 52

Hicr 1 – Nahl 128

İsra 1 – Kehf 74

Kehf 75 – Ta ha 135

Enbiya 1 – Hac 78

Muminun 1 – Furkan 20

Furkan 21 – Nelm 55

Nelm 56 – Ankebut 45

Ankebut 46 – Ahzap 30

Ahzap 31 – Ya sin 27

Yasin 28 – Zumer 31

Zumer 32 – Fussilet 46

Fussilet 47 – Casiye 32

Casiye 33 – Zariyat 30

Zariyat 31 – Halid 29

Mucadele 1 – Tahrim 12

Mülk 1 – Murselat 50

Nebe 1 – Nas 6

İşte bu (Kur’an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O’nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır. (İbrahim Suresi, 52)

Andolsun Biz Kur’an’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? (Kamer Suresi, 32)

Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur’an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin ‘çeşitli biçimlerde açıklaması’ ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir.
(Yusuf Suresi, 111)

Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. (Bakara Suresi, 2)

Tüm cüzleri tek seferde bilgisayarınıza ücretsiz indirin

Cep telefonu kalitesinde indirin

Son 50 Yorum
 1. İlhami Erol
 2. Rakip YILMAZ
 3. Rakip
 4. şamil
  • osman
 5. Hüseyin Durmaz
 6. Hüseyin Aydoğan
 7. ece
 8. İlhami
 9. Deniz Karagülle
 10. Fikret Hepdündar
 11. Gürcan Öztürk
 12. Mehmet Canbakış
 13. Doğan Tekinyer
 14. yahya
 15. Nuri Soydal
 16. altınçayır
 17. Mesut Evsen
 18. RECEP TÜTÜNCÜ
 19. Abdurrahman Güneş
 20. Arif Coşkun
 21. Cemal Oktay
 22. Hakan Kocak
 23. Pınar Sahin
 24. Serdar Kancan
 25. Demir Salih Ertaş

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.