Menu

Tüketici hakkı nedir

Biz insanlar, doğduğumuz günden itibaren tüketiciyizdir. Tüketici, bir mal ya da hizmeti kullanan gerçek kişiye verilen isimdir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, toplu üretim yapılması sonucunda insan sağlığına zararlı ve ayıplı mal üretimi piyasaya sürülmüştür. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi 1985 yılında açıklanmıştır.

Tüketici hakları nelerdir?

  1. Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı; Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanılacak su bulma, haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.
  2. Sağlık ve güvenlik hakkı; Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.
  3. Bilgi edinme hakkı; Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.
  4. Eğitilme hakkı; Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarının eğitilmesidir.
  5. Zararların giderilmesi hakkı; Satın alınan mal veya hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.
  6. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı; Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.
  7. Ekonomik çıkarların korunması hakkı; Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.
  8. Seçme Hakkı; Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri anlamına gelir. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıkların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulması sağlanmalıdır.
  9. Temsil etme, örgütlenme, sesini duyurma hakkı; Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilebilmesidir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.