Menu

Telefonu kim buldu

1876 yılında, Alexander Graham Bell telefonu icat etmiştir. Bu buluşa kadar insanlar, Mors alfabesi ile telgraf yöntemi kullanmaktaydı. 1870’li yıllarda insanlar telgrafı geliştirmek için çalışıyorlardı. Bell, telefonu icat ederek farklı bir çığır açmıştır.

Telefonun icadı

Sağırların eğitimi ile uğraşan Bell, bir yandan da telgrafı geliştirmek için çalışıyordu. Deney yaparken, bir odadan diğer odaya, telin üzerinde ses titreşimlerini fark etmiştir. Böylece insan sesini de aktarabileceğini fark etmiştir. Böylece telefon icat edilmiş oldu ve yaklaşık 10 yıl içinde tüm dünyaya yayılmıştır. 1872 yılında ABD’ye yerleşen ve Boston Üniversitesinde ses fizyolojisi profesörü olan Bell, sağırlar ile ilgili çalışmalar yapmaktaydı. Sağır bir kadın ile evlenmiştir. 1875 yılında bir telgraf makinesine, mıknatıslı maden parçaları kullanmış ve ses çıkarmayı başarmıştır. Maden parçacıkları yerine bir zar yerleştirmiş ve zarı, titreşime göre direnci değişen elektrik devresine bağlamıştır. Telin diğer ucunda bulunan asistanına ‘’Bay Watson gelin size ihtiyacım var’’ demiştir. 10 Mart 1876 yılında olan bu olayın ardından telefon, gelişmeye devam etmiştir. Elektrik akımı yaratan vericideki manyetik alanın değişimleri, telden geçerek alıcıdaki elektromıknatısı harekete geçiriyordu. Yaklaşık 10 metre civarında çalışıyordu. Böylece Edison, vericiye bir pil bağlayarak gücünü arttırdı. 1878 yılında Hugnes mikrofonu icat etti. Böylece, zarların titreşimi sonucu elde edilen sesleri büyük oranda yükseltmek mümkün olmuştur. Telefon, bundan sonra hızla gelişmiş ve 1880 yılında Amerika’nın 35 eyaleti telefona kavuşmuş, abone sayısı 70.000 kişi olmuştur. Bell, 1922 yılında vefat ettiğinde, ABD ve Kanada’da 17 milyon abonenin iletişimi 1 dakika için durdurulmuştur.

ALO nedir?

Bell’in sevgilisi olan Allessandra Lolita Oswaldo’nun baş harfleri ALO’dur. Bell telefonu icat ettiğinde, ilk hattı sevgilisinin evine çekmiştir. Bell’in telefonu çalınca, sevgilisinin ismini kullanarak açıyordu ve zamanla bunu kısaltarak, Ale Lolos diyerek açmaya başladı. Daha sonraları ise ALO diyerek açmaya başladı. Daha sonraları sevgilisi tarafından terk edilmiş, fakat her telefon çalışta ALO diyerek açtığından bütün insanlığa ALO kelimesi yerleşmiştir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.