Menu

Tarihten ilginç bilgiler


tarih baş

Tarihimizde olan garip ve bilmediğimiz bazı olayları sizin için derleyelim istedik.

Osmanlı imparatorluğu zamanında yaşam nasıldı? Halk ne tarz bir yaşam yaşardı?

İşte, tarihten bilgiler ;

tarih1


Kanuni devrinde, Alvaryo Gritti adında  Venedik elçisinin Taksim tarafında bir sarayı vardı. Kendisine yazılan tüm resmi evraklarda Beyoğlu diye hitap kullanılırdı.  Bugünkü Beyoğlu ismi ondan gelmektedir.

Osmanlı imparatorluğu, kuruluşundan sonuna kadar, geçen sürede 192 defa savaş yapmıştır. Bu savaşların 26’sını kaybetmiş, 11’inde netice alamamış ve 155’ini kazanmıştır.

tarih2


Yıldırım Beyazıt Bursa’da Ulucami’yi yaptırınca, Emir Sultan’ı yanına alarak fikrini sormuştur. Emir Sultan ;

Güzel fakat dört köşesinde meyhane eksik deyince Beyazıt içkiye veda etmiştir.

Tarihte ilk içki içen padişah, Beyazıttır.

tarih3


İstanbul’da, Sürücü beygirleri bulunurdu. Sürücüler beygirlere binince, müşterilerin arkasından koşarak giderlerdi. Bunlar toplu halde Eminönün’de olurlardı.

Osmanlı sarayının buzu, Keşiş dağından (Uludağ)  getirilirdi. Buz için hususi kayıtlar tutulurdu. Sultanlara ve kadınefendilere günde ikişer okka buz tayin edilmiştir.

Fatih cami, Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı cami değildir. Zelzeleden yıkılan caminin yerine,3. Mustafa’nın inşa ettirdiği camidir.

tarih4


Eskiden, kadınlar hamama bütün mücevherlerini takıp giderlerdi. Yıkanırken, mücevherleri kabak şeklinde gümüş çemberli çekmecelere koyarak yanlarına alırlardı. Bu bir statü sembolü kabul edilirdi.

3. Selim’in tahtan indirilmesine sebep olan Aygır İmam, bir oturuşta 1 okka pastırmaya 40 yumurta kırmış ve yemiştir. Yemekten hemen sonra mide fesadından ölmüştür.

tarih5


Kanuni zamanında 80 yaşında olan Kemankeş Ahmet Ağa, bir idda üzerine Çarşıkapısı’nın zincirlerine asılmış, bacaklarını da bindiği ata sıkıştırmış ve bu halde atı ile birlikte kendisini havaya kaldırmıştır. O dönemin en kuvvetli kişisi olarak kabul edilmektedir.

Osmanlı padişahları eğlenecekleri cariyeyi görüp seçmeleri için, cariyelerin bulunduğu daireye gider, sıra halinde dizilenlerin önünden geçerken, beğendikleri olursa elindeki mendili üzerine atarlardı. O cariye de padişahın huzurunda diz çöker, mendili öper ve koynuna koyardı.  İşte, buna mendil atma töreni denirdi.
Son 50 Yorum
  1. OSMANLI
  2. Sennur Sezer
  3. sedat

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.