Menu

Tarihteki en ünlü gladyatör kimdir

gladyator1
Spartacus kimdir, hayatı
Eski Roma’da,çeşitli nedenlerle düzenlenen eğlencelerde ,taraflardan birinin ölümü ile son bulan kanlı dövüşlerde savaşanlara “Gladyatör” denirdi. Bu ad,Latince kılıç anlamına gelen Mgladius” kelimesinden türemiştir.

Gladyatör’ler genellikle bünyece sağlam, güçlü kuvvetli esirler arasından seçilir ve “Ludi” adı verilen okullarda çok sıkı bir eğitimle yetiştirilirlerdi. Bu okullardan, adı günümüze kadar gelmiş olan,en ünlüsü “Capua”dır. Bu okuldan yetişen gladyatörler’in savaşları büyük bir dikkat ve ilgi ile izlenirdi.

Tarihi kayıtlara göre ilk gladyatör gösterisi, M. Ö. 264 yılında yapılmıştır.Bu tarihlerde arenaya üç-dört çift Gladyatör çıkarılır ve çiftler aynı anda dövüşe başlarlardı. Zamanla, arenaya çıkarılan çiftlerin sayısı artırıldı. Tarihi kaynaklara göre, “Traianus,Decabalus”savaşının zafer şenliğinde , arenaya tam 5000 çift Gladyatör çıkarılarak dövüştürülmüştü. Tarihin kaydettiği en kanlı eğlence olan bu gösteride, arena kan gölüne dönmüştür.

Gladyatör dövüşlerinde, taraflardan biri yenilip yere düştüğü zaman,galip Gladyatör ayağını hasmının üzerine koyar, ve bir kolunu zafer işareti olarak yana açıp, seyircilerin kararını beklerdi. Seyirciler baş parmaklarını yukarı kaldırırlarda yenilen gladvator’ün hayatı bağışlanırdı. Şayet başparmaklar aşağıyı gösterirse galip Gladyatör elindeki silahı acımasız savaşçının göğsüne saplardı.

Dövüşü kazanan Gladyatör’e hem hürriyeti iade edilir hem de çeşitli ödüller verilirdi.

Bu savaşlarda zaman zaman gladyatörler, aslan, kaplan gibi vahşi hayvanlarla dövüşmeye zorlanırlardı.

Zamanla, gladyatörler birbirleri ile anlaşarak danışıklı dövüşüklü savaşmaya başladılar. Bu durum, kan görmekten zevk duyan Romalıları gladyatör dövüşlerinden soğuttu. Çok geçmeden de bu tür eğlencelerin yerini başkaları aldı.

Tarihteki en ünlü Gladyatör, Spartacus‘dur. Trakyalı bir esir olan Spartacus, kendi sınıfına yapılan akıl almaz eziyet ve haksızlıkları hazmedemiyor, buna bir son vermek için kesin çareler arıyordu. Nihayet M.Ö. 73 yılında kaçak gladyatörlerle köleleri Romalı’lara karşı ayaklandırmayı başardı. Ezilenler bir anda Spartacus‘un etrafında toplanıvermişlerdi. Artık Spartacus 70 bin kişilik bir kuvvetin başında bulunuyordu. Tam iki yıl Romalara karşı kanlı bir savaş verdi. Tarihte “Gladyatör Savaşları” denen bu iki yıllık mücadele , M. Ö. 71 de Spartacus kuvvetlerinin yenilgisiyle son buldu.

Tarihte ilk kölelikten kurtuluş savaşı olarak anılan Spartacus hareketi,uzun yıllar bütün köle toplumlar için bir örnek olarak alındı.

Son 50 Yorum
  1. Vahap Tan Cevapla
  2. Efe Cevapla

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.