Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri
Menu

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

tanzimat-donemi-genel-ozellikleri

 

Tanzimat dönemi özellikleri nelerdir?

Tanzimat dönemi genel özellikleri kısaca açıklanmadan önce, Tanzimat döneminin ne olduğunu ve ne zaman başladığını açıklamak gereklidir. Bahsi geçen Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış; 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak halka sunulmuştur.

 

tanzimat-fermani-okunusu

 

Bu dönemde özellikle edebiyat dünyasında bir çok gelişmeler meydana gelmiş, Tanzimat dönemi yenilikleri arasında ilk akla gelen konu başlıkları Tanzimat dönemi edebiyatının değişimi, Tanzimat dönemi yazarlarının yakaladığı çıkışlar ve Tanzimat dönemi yeniliklerine bağlı olarak da ortaya çıkmış olan Tanzimat edebiyatında ilklerin yavaş yavaş kendine yer edinmesidir.

Tanzimat dönemi genel özellikleri maddeler halinde açıklanacak olursa, bahsedilecek başlıca Tanzimat dönemi gelişmeleri şu şekilde seyretmektedir;

 

tanzimat-donemindeki-yenilenmeler

 

  • Tanzimat dönemindeki edebiyat dünyasına mensup olan sanatçılar; ilk önce şiir, mektup, düz yazı vb. edebiyat türlerini Batılı edebiyat anlayışına göre yenilemeye başlamışlar; aynı zamanda o güne kadar Türk edebiyatında bulunmayan tiyatro, eleştiri, makale, anı, hikaye ve roman gibi türleri de Türk edebiyatının içerisine Tanzimat edebiyatı adı altında sokmuşlardır.

 

  • Bu dönemde edebiyatla uğraşan yazarlar, kendi aralarında edebiyatın başka türlerini örnek olarak o türlere uygun eserler vermişlerdir. Örneğin Recaizade Mahmut Ekrem, Namık Kemal gibi yazarlar romantik türde eserler yazmışlar; Şinasi, Ali Bey gibi yazarlar daha çok klasik tarza yönelmişlerdir.

 

tanzimatla-ilgili-bilinenler

 

Tanzimat dönemi süreçleri

 

  • Tanzimat dönemi iki ayrı süreci kapsamakta; birinci dönem sanatçılarının düşüncesi “sanat, toplum içindir” düşüncesi olsa da ikinci dönem sanatçıları “sanat,sanat içindir” düşüncesinin peşinden gitmişlerdir. İlk dönemde şairler ve yazarlar topluma yönelik yazılar ortsya çıkartmak istediklerinden dilde sadeleşme çabasına girmişler; ikinci dönem yazar ve şairleri böyle bir amaca hizmet etmedikleri için dillerini hafifleştirmeye dair bir adım atmamışlardır.

 

  • Tanzimat dönemindeki eserlerde fikir olarak vatan sevgisi, meşruiyet rejimi, milliyet ve hürriyet duygusu işlenerek Türk halkına da bu fikir geçirilmeye çalışılmış; hem sosyal hem de siyasal açıdan kötü süreçler geçiren bireylerin toplumsal açıdan edebi boyutta rahatlamasını sağlamak üzerinde durulmuştur.

 

  • Bu dönemde yazılan şiirlerde aşk teması, metafizikle alakalı ölüm, dünya, ruh, Allah gibi konular, tabiatla alakalı deniz, göl, dağ, gibi konular ve sosyal konularla alakalı kanun, medeniyet, adalet, kültür, millet ve devlet gibi konular sıklıkla işlenmiştir.

 
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.