Menu

Psişik güçler


Şimdiki farkındalığımızın genişletilmesi ve bu konuda olan yeteneklere psişik güç denmektedir. Aslında hepimizin psişik yeteneği vardır, fakat bunları kullanmayı bilmiyor ya da farkında değilizdir. Hepimiz görme, duyma, işitme ve tatma, koklama, dokunma gibi beş duyu ile doğarız. Bu duyular dışında algılama, görme, duyma ve sezme yeteneği de vardır. Bazı insanlarda, küçüklükten itibaren bunlar fark edilir veya zaman içinde yavaş yavaş çıkabilirler. 

Psişik güç nedir?

Psişik terimi, ruh anlamına gelen psişe kelimesinden türemiştir. Metafizik alanında, bedene bağlı ruha ilişkin veya ruhsal fenomenlerde kullanılır. Günümüzde parapsikolojik deyimi yerine psişik deyimi kullanılmaktadır. Çünkü psikoloji, tamamen zihin ile ilgidir.  Medyumluk yeteneği olan insanlar telepati, telekinezi ve paranormal özellikleri olan insanlar için kullanılmaktadır. Psişik güçler ile bilgiler ezoteriktir. Yani gizli tutulur ve belirli insanlara anlatılır. Bunun nedeni, bu tarz güçlere alışık olmayan insanların belirli eğitim ve sindirme dönemi geçirmeleri gerektiğidir. Sezgisel zihinden gelen mesajlara açık olmak, sıklıkla bu konuda yapılan çalışmalardır. Sezgisel zihin beynin sağ tarafında, rasyonel zihin ise sol tarafta bulunmaktadır. Bu zihinler pozitif bir enerji yayarlar. Aynı şekilde de çevrede bulunan negatif enerjiyi de çekerler. Bu enerjiler titreşir ve bize bazı bilgileri de taşır. Tamamen bilimsel olarak açıklanan bu konularla uğraşan pek çok insan vardır.

Bilinen psişik güçlere örnek

Telekinezi; Cisimlerin düşünce gücü ile hareket ettirilmesidir.

Biyokinezi; Kendi vücudunu ve DNA’yı değiştirme gücüdür.

Terrakinezi; beyin gücü ile toprağa hükmetmektir.

Sonokinezi; Beyin gücü ile ses dalgaları oluşturmaktır.

Pyrokinezi; Beyin gücü ile ateşe hükmetmektir.

Aerokinezi; Beyin gücü ile havaya hükmetmektir.

Elektrokinezi; Beyin gücü ile elektriğe hükmetmektir.

Hidrokinezi; Beyin gücü ile sıvılara hükmetmek.

Fotokinezi; beyin gücü ile ışığa hükmetmek.

Magnetokinezi; Elektromanyetik ve manyetik alanları yönetmektir.

Termokinezi; maddeleri ısıtmak, eritmek gücüdür.

Vitakinezi; psişik tedavi yöntemleridir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.